Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Σύντομα σε ισχύ το ευρωπαϊκό πρότυπα για μη επεμβατικές αισθητικές εφαρμογές

Από 31/12/2017 τίθεται σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16844 για αισθητικές μη χειρουργικές ιατρικές θεραπείες.
Το πρότυπο που δημιούργησε η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN,καλύπτει οποιαδήποτε αισθητική θεραπεία που πηγαίνει βαθύτερα από την κερατίνη στιβάδα ή που έχει ή ισχυρίζεται ότι έχει ,βιολογικό αποτέλεσμα πέραν της κεράτινης στιβάδας (με ή χωρίς όργανα ή συσκευές)
Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ενέσιμα ,botox , microneedling , θεραπείες με μη αφαιρετικά κλασματικά laser , λέιζερ και συγκρίσιμες συσκευές με βάση την ενέργεια, ς πίλινγκ όλων των μορφών .
Στο Πρότυπο παρέχονται συστάσεις , συμπεριλαμβανομένου του δεοντολογικού πλαισίου και των γενικών αρχών που θα ισχύουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία .
Οι αισθητικές μη ιατρικές θεραπείες που δεν επηρεάζουν τους ιστούς βαθύτερα από την κερατίνη στιβάδα και που μπορούν να εκτελεστούν νόμιμα από μη ιατρούς εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής αυτού του ευρωπαϊκού προτύπου.
Πηγές :
Prime