Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι κακοί σύμβουλοι πληροφόρησης

Γιατι τα κορίτσια επιμένουν να πραγματοποιούν τεχνητό μαύρισμα παρα το γεγονός ότι γνωρίζουν τους κινδύνους για την υγεία τους;

Μια απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες στο πανεπιστήμιο της Pennsylvania.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας αυτής , οι νεαρές γυναίκες που χρησιμοποιούν ως βασική πηγή πληροφόρησής τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τους φίλους τους ,εστιάζουν κυρίως στα θετικά αποτελέσματα μιας σχετικής υπηρεσίας και συνήθως υποβαθμίζουν την πληροφόρηση που λαμβάνουν για τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία τους.

 
Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει όταν χρησιμοποιούν ως βασική πηγή πληρόφόρησής τους τα ειδησεογραφικά κανάλια ή την οικογένειά τους .
Εδώ θα πάρουν πολύ στα σοβαρά την πληροφόρηση για τις ενδεχόμενες παρενέργειες μια υπηρεσίας μαυρίσματος

Το γιατί υπάρχει αυτή η σημαντική διαφορά στάσης μεταξύ των πηγών πληροφόρησης , κατά τους ερευνητές αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με τον τρόπο φιλτραρίσματος της .
Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι ενδέχεται να προσφέρουν πιο αναλυτική και κριτική κάλυψη των κινδύνων για την υγεία ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέκονται στην “επιφάνεια” της πληροφόρησης και ενδέχεται να στοχεύουν κυρίως στον εντυπωσιασμό παρά στην ουσιαστική ενημέρωση …