Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τα νανοσωματίδια σε καταναλωτικά προϊόντα προκαλούν ανησυχία

Γαλλική καταναλωτική οργάνωση μηνύει εταιρείες καλλυντικών και τροφίμων για μη αναφορά στις ετικέτες τους της ύπαρξης συστατικών νανο …
Δεν φταίμε εμείς αλλά η μεθοδολογία που ακολουθείται στην ανίχνευση νανομορφής δηλώνουν οι καταγγελλόμενες εταιρείες …

Ενώσεις Γάλλων καταναλωτών ,ανησυχούν για την παρουσία νανοσωματιδίων σε καταναλωτικά προϊόντα.
Η δημοσίευση, τον Ιανουάριο του 2017, μιας μελέτης που επιβεβαιώνει ότι η χρόνια από του στόματος λήψη του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη προκαρκινικών βλαβών σε αρουραίους ενίσχυσε τους φόβους τους .
Για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των ΜΚΟ, η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε τον Αύγουστο του 2017, σε δειγματοληπτικό έλεγχο καταναλωτικών προϊόντων .
Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων έδειξαν, ότι το 87% από 40 καλλυντικά προϊόντα και το το 39% από 74 τρόφιμα που αναλύθηκαν , περιείχαν νανοσωματίδια.
Αλλά μόνο ένα προϊόν ανέφερε στην επισήμανσή του την παρουσία όλων των αναγνωρισμένων νανοϋλικών
Οι αμφισβητούμενες μέθοδοι δοκιμής
Το ζήτημα σχετικά με την ανίχνευση νανοσωματιδίων είναι πολύ περίπλοκο.
Ορισμένες τεχνικές, όπως η ηλεκτρονική μικροσκοπική ανάλυση, μπορούν να σπάσουν τα μοριακά συσσωματώματα και να αποκαλύψουν νανοσωματίδια όπου δεν υπήρχαν πριν.
Άλλες τεχνικές μπορούν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ορισμένες αναλύσεις που διεξήχθησαν από τους Γάλλους υπεύθυνους ήταν για παράδειγμα ανίκανες να ανιχνεύσουν την παρουσία μαύρου άνθρακα σε μορφή νανο σε ένα προϊόν που το ανέφερε στην επισήμανσή του!
Πράγματι, μόνο και μόνο επειδή τα νανοσωματίδια βρίσκονται σε ένα προϊόν δεν σημαίνει ότι εισήχθησαν οικειοθελώς από τους κατασκευαστές Πολλές ουσίες περιέχουν φυσικά νανοσωματίδια.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ευρωπαϊκός κανονισμός απαιτεί την επισήμανσή τους μόνο υπό δύο προϋποθέσεις:
Πρέπει να παρασκευάζονται σκόπιμα και πρέπει να είναι αδιάλυτο ή βιο-ανθεκτικό
H  μήνυση της UFC-Que Choisir
Η γαλλική καταναλωτική οργάνωση UFC-Que Choisir , προχώρησε σε μήνυση εναντίον εννέα εταιρειών , γιατί ενώ οι αναλύσεις της έδειξαν ότι τα προϊόντα τους περιείχαν νανοσματίδια αυτό δεν αναφερόταν στις επισημάνσεις τους .
Ειδικότερα η UFC-Que Choisir ανέλυσε 16 προϊόντα καλλυντικών και τροφίμων .Όλα περιείχαν νανοσωματίδια και μόνο για τρία από αυτά υπήρχε σχετική επισήμανση.
Η αντίδραση των εταιρειών που μηνύονται ήταν ανάμικτη..
Κάποιες έχουν αποφασίσει να παραιτηθούν από την χρήση του διοξείδιο του τιτανίου, κάποιες άλλες επιμένουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με την νομοθεσία και τέλος κάποιες ζητούν από την UFC-Que Choisir να τους παρουσιάσει την μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποίησε …