Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τα τρία στάδια γήρανσης

Σημεία καμπής στην φυσιολογική γήρανση οι ηλικίες 34, 60 και 78!
Μια νέα προσέγγιση στη μελέτη της γήρανσης.
Έρευνα, παρουσίασε έναν νέο τρόπο αξιόπιστης πρόβλεψης της ηλικίας των ανθρώπων χρησιμοποιώντας τα επίπεδα πρωτεΐνης στο αίμα , μια διαδικασία που ονομάζεται πρωτεομική.
 Η Πρωτεομική (proteomics)   αποτελεί το ερευνητικό πεδίο το οποίο  ασχολείται με την ανάλυση σε μεγάλη κλίμακα του πρωτεώματος, δηλαδή των πρωτεϊνών οι οποίες παράγονται από το γονιδίωμα ενός οργανισμού.  

Οι σχετιζόμενες με την ηλικία μοριακές αλλαγές στο αίμα θα μπορούσαν να παράσχουν νέες πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, σύμφωνα με ερευνητές κυρίως από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και το Ινστιτούτο Έρευνας Γήρανσης στο Albert Einstein College of Medicine.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας

Η φυσιολογική γήρανση δεν είναι ομοιόμορφη , με τη μελέτη να δείχνει τρία διαφορετικά σημεία καμπής στον κύκλο ζωής του ανθρώπου.
Τα τρία σημεία εμφανίζονται στις ηλικίες 34, 60 και 78, σε διαφορετικές φάσεις, όταν η ποσότητα διαφορετικών πρωτεϊνών που μεταδίδονται στο αίμα εμφανίζουν αξιοσημείωτες αλλαγές .

Η μελέτη αξιολόγησε πρωτεΐνες στο αίμα από 4.263 άτομα ηλικίας 18 έως 95 ετών.

“Με τη ανάλυση του γηράσκοντος πρωτεώματος ,εντοπίστηκαν κυματοειδείς αλλαγές κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής. Αυτές οι αλλαγές ήταν το αποτέλεσμα συστάδων πρωτεϊνών που κινούνται σε ξεχωριστά μοτίβα, και κορυφώνονται με την εμφάνιση των τριών κυμάτων γήρανσης.

Τι κάνει τις ηλικίες 34, 60 και 78 ξεχωριστές;

Την τέταρτη, έβδομη και όγδοη δεκαετία της ζωής αντανακλώνται ξεχωριστές βιολογικές οδοί και αποκαλύπτονται διαφορικές συσχετίσεις με το γονιδίωμα και το πρωτόσωμα των σχετιζόμενων με την ηλικία ασθενειών .

«Το προφίλ αλλάζει σε αυτές τις ηλικίες .
Φαίνεται ότι η γήρανση μπορεί να προχωρήσει σταδιακά, και φτάνει σε ένα σημείο ανατροπής όπου αρκετές πρωτεΐνες έχουν αλλάξει στο προφίλ για να ωθήσουν στο επόμενο στάδιο γήρανσης. “

Αυτή η νέα προσέγγιση στη μελέτη της γήρανσης, οδήγησε στον εντοπισμό απροσδόκητων υπογραφών και οδών που θα μπορούσαν να προσφέρουν πιθανούς στόχους για ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία», υπογραμμίζουν οι συγγραφείς της μελέτης .
Ωστόσο , με τις κλινικές εφαρμογές να απέχουν ακόμη πέντε έως 10 χρόνια, μπορεί να είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν αυτά τα ευρήματα μπορούν να μεταφραστούν σε ενεργές αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Stanford University:Undulating changes in human plasma proteome profiles across the lifespan

Σχετικά θέματα