Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τελική Γνωμοδότηση για τα συντηρητικά Triclosan και Triclocarban

Τελική γνωμοδότηση της Επιστημονικής Συμβουλής της SCCS για την ασφάλεια Triclocarban και Triclosan ως ουσίες με πιθανές ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε καλλυντικά προϊόντα

Triclosan και Triclocarban , χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία «καταναλωτικών αγαθών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας, όπως σαπούνια, απολυμαντικά χεριών, οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα .
Ερευνητές έχουν επισημαίνει πως το triclosan έχει βρεθεί ότι διαταράσσει την ορμονική δραστηριότητα ενώ σε εργαστηριακές μελέτες βρέθηκε πως προκαλεί δυσανάλογη συσσώρευση κολλαγόνου και αύξηση του δοκιδωτού οστού.

Το 2017 σε μια αναφορά με τον τίτλο “The Florence Statement on Triclosan and Triclocarban”
περισσότεροι από 200 επιστήμονες και επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου επισημαίνουν ότι το triclosan ή το triclocarban αποτελούν πηγή τοξικών και καρκινογόνων ενώσεων , έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς και είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες .
Ενώ μια άλλη έρευνα συνδέει το Triclosan με την οστεοπόρωση

Το ιστορικό της απόφασης της SCCS

Μετά τη δημοσίευση ενός πρώτου καταλόγου 14 ουσιών για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι δρουν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες που πρέπει να αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα, και την επακόλουθη πρόσκληση υποβολής δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε, τον Ιούνιο του 2021, τη γνώμη της SCCS σχετικά με την ασφάλεια δύο αυτά: Triclocarban και Triclosan.

Με βάση την αξιολόγηση ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ενδοκρινικών επιπτώσεων, η SCCS είναι της γνώμης ότι:

Για το Triclocarban

  • Η χρήση της Triclocarban ως συντηρητικού σε καλλυντικά προϊόντα που εφαρμόζονται στο δέρμα είναι ασφαλής μέχρι μέγιστη συγκέντρωση 0,2% τόσο για παιδιά (0,5-18 ετών) όσο και για ενήλικες, όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.
  • είναι επίσης ασφαλής έως και μέγιστη συγκέντρωση 1,5% σε προϊόν έκπλυσης όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό τόσο για παιδιά (0,5-18 ετών) όσο και για ενήλικες.

Για το Triclosan

  • Η χρήση του Triclosan ως συντηρητικού στις συγκεντρώσεις σε δερματικά εφαρμοζόμενο καλλυντικό προϊόν είναι ασφαλής εκτός από τις λοσιόν σώματος, όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά (0,5-18 ετών).
  • Η χρήση του Triclosan ως συντηρητικού στην οδοντόκρεμα είναι ασφαλής σε συγκέντρωση 0,3% όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά (0,5-18 ετών), αλλά δεν είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμούς για παιδιά κάτω των 3 ετών.
  • Για ενήλικες, η χρήση του Triclosan ως συντηρητικού στο στοματικό διάλυμα είναι ασφαλής σε συγκέντρωση 0,2% όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα αλλά όχι όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό. Για παιδιά και εφήβους, δεν είναι ασφαλές σε ποσοστό 0,2%, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα.