Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τεχνικές λεμφικής μάλαξης

Εισαγωγικό σημείωμα στις Μεθόδους   Vodder  και  Godoy & Godoy        

Την μέθοδο της λεμφικής μάλαξης εισήγαγε για πρώτη φορά ο Taylor Still στα τέλη του 1800
Αναπτύχθηκε ωστόσο απο τον Δανο Φυσιοθεραπευτή Emil Vodder τη δεκαετία του 1930 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην κλινική πρακτική το 1936 με τη δημοσίευση της μεθόδου Vodder στο Παρίσι

Η μέθοδος Vodder «Manual Lymph Drainage»

Το 1936, ο Vodder παρουσίασε τη μέθοδο του με τη διεθνή πλέον ονομασία «Manual Lymph Drainage», σε ένα συνέδριο στο Παρίσι.

Η τεχνική, Vodder , αποτέλεσε το επίκεντρο της θεραπείας του λεμφοιδήματος με τα χρόνια. Έτσι είναι μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές στη θεραπεία του λεμφοιδήματος και σε πολλές αισθητικές διαδικασίες.

Η χειροκίνητη λεμφική αποστράγγιση με την μέθοδο Godoy & Godoy

Το 1999 , ένα ζευγάρι γιατρών José Maria Pereira Godoy και Fátima Guerreiro Godoy, δημοσίευσαν μια νέα τεχνική της χειροκίνητης λεμφικής αποστράγγισης στην οποία υποστηρίζουν μια γραμμική κίνηση κατά μήκος των λεμφικών αγγείων προς τους αντίστοιχους λεμφαδένες Στην τεχνική έδωσαν το όνομα Godoy & Godoy

Η κύρια μεταβολή σε σύγκριση με τις προηγουμένως χρησιμοποιούμενες τεχνικές λεμφικής αποστράγγισης είναι ο τύπος της κίνησης.

Σε αυτή τη νέα μέθοδο, η συμπίεση των αγγείων αρχικά χρησιμοποιούσε κυλίνδρους (roller), αλλά αυτό τελικά άλλαξε και αντικατασταθηκε με την την πίεση των χεριών. Η πίεση πρέπει να παραμείνει σταθερή κατά μήκος ολόκληρης της διαδρομής του αγγείου

Με τα χρόνια η τεχνική Godoy & Godoy έχει εξελιχθεί και έχουν περιγραφεί αρκετά βιβλία και άρθρα που αξιολογούν τα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Οι Godoy & Godoy έχουν αναπτύξει μια νέα προσέγγιση για τη θεραπεία του λεμφοιδήματος με προσαρμογές στις υπάρχουσες μορφές θεραπείας.

Η χειροκίνητη λεμφική αποστράγγιση έχει γίνει ο κύριος άξονας της θεραπείας του λεμφοίδημα εδώ και δεκαετίες.
 Πέντε εξελισσόμενες παραλλαγές έχουν περιγραφεί από Godoy & Godoy :

i) χειροκίνητη λεμφική αποστράγγιση χρησιμοποιώντας κυλίνδρους ·
ii) αυτο-εφαρμοζόμενη χειροκίνητη λεμφική αποστράγγιση χρησιμοποιώντας κυλίνδρους.
iii) χειροκίνητη λεμφική αποστράγγιση χρησιμοποιώντας τα χέρια (χειροκίνητη λεμφική θεραπεία).
iv) μηχανική λεμφική θεραπεία με χρήση της συσκευής RAGodoy®. και
v) λεμφική θεραπεία με αυχενική διέγερση

Πηγες:
 Evolution of Godoy & Godoy manual lymph drainage. Technique with linear Movements
 Codoy & Godoy technique in the treatment of lymphedema for under-privileged populations
 Godoy Method Lymphatic Therapy. A New Perspective for Tackling Lymphedema

e -Class

Τεχνικές Μάλαξης