Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τι είναι η ομορφιά και πώς γίνεται αντιληπτή;

Ο ρόλος των κοινωνικών μέσων μπορεί να δημιουργήσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τις αισθητικές υπηρεσίες;

Αυτό είναι το ερώτημα που θέλησαν να δώσουν μια πειστική απάντηση σε μελέτη που πραγματοποίησαν ερευνητές στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου της Βοστώνης.

Η ομορφιά έχει πολλές όψεις.
Η έρευνα δείχνει, ότι υπάρχουν πολλές βιολογικές, ψυχολογικές, πολιτισμικές και κοινωνικές πτυχές που επηρεάζουν την αντίληψη της ομορφιάς και της ελκυστικότητας.
Οι ερευνητές πιστεύουν τώρα, ότι οι προτιμήσεις ομορφιάς είναι εν μέρει αποτέλεσμα μιας στοιχειώδους γνωστικής διαδικασίας που εμφανίζεται πολύ νωρίς στη ζωή, με τους ανθρώπους να έχουν μια φαινομενικά αυτόματη ικανότητα να κατηγοριοποιήσουν ένα πρόσωπο ως όμορφο ή όχι.
Η επιστημονική βιβλιογραφία υποστηρίζει τέτοια φυσικά χαρακτηριστικά, όπως τα καθολικά κριτήρια για την ελκυστικότητα του ανθρώπου.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς ερευνητές ,αυτή η στιγμιαία ικανότητα κατηγοριοποίησης της ανθρώπινης ομορφιάς ,εξαρτάται εν μέρει από μια συνάρτηση φυσικών χαρακτηριστικών, όπως η ανατομία του προσώπου, η συμμετρία και η ομοιογένεια του δέρματος .

Ωστόσο, η αντίληψη της ελκυστικότητας κυμάνθηκε δραστικά με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, μια ανασκόπηση των ευρέως θεωρημένων εικόνων στον δυτικό πολιτισμό κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αποτελεί παράδειγμα της εξέλιξης του όμορφου γυναικείου σώματος. Ενώ ο λόγος μέσης-ισχίου έχει παραμείνει σχετικά σταθερός, υπήρξαν μεγάλες διακυμάνσεις του δείκτη σωματικής μάζας σε όλους του ς πολιτισμούς και τις χρονικές περιόδους.
Η πολύπλευρη έννοια της ομορφιάς δείχνει ότι η αντίληψη μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το άτομο, την κοινωνία ή / και την ιστορική περίοδο.

Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες απέδωσαν την ομορφιά και την ελκυστικότητα σε σχετικά σταθερά χαρακτηριστικά προσώπου και σώματος, όπως το σχήμα και η συμμετρία.
Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι αυτό που κάθε άτομο θεωρεί όμορφο προέρχεται από μια περίπλοκη διαδικασία που επηρεάζεται τόσο από το περιβάλλον όσο και από την αντιληπτική προσαρμογή (μια διαδικασία βασισμένη στην εμπειρία που αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας).

Εδώ και δεκαετίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εισαγάγει και επιβάλει ορισμένα κριτήρια ως προς την ομορφιά ,ενώ πιο πρόσφατα στα κοινωνικά μέσα, η άμεση κοινή χρήση φωτογραφιών και οι εφαρμογές επεξεργασίας έχουν επηρεάσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία προσαρμόζεται στις αρχές της ομορφιάς.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η αντίληψη του ατόμου τι θεωρεί όμορφο ανανεώνεται συνεχώς από τις εμπειρίες του, συμβάλλοντας έτσι σε μια διανοητική απεικόνιση του τι σημαίνει ελκυστικότητα για το συγκεκριμένο άτομο»