Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τι πιστεύουν οι πολίτες της ΕΕ για τα νανοϋλικά;

Χαμηλή παραμένει η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων για την ύπαρξη νανοϋλικών σε καταναλωτικά προϊόντα.
Αυτό προκύπτει από την φετινή μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο νανοϋλικών της ΕΕ ( EUON)

Το EUON στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας των πληροφοριών που διατίθενται στο κοινό σχετικά με την ασφάλεια και τις αγορές νανοϋλικών στην ΕΕ.

Η μελέτη , μέτρησε και ανέλυσε πώς οι πολίτες στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Πολωνία, αντιλαμβάνονται τα νανοϋλικά και τους πιθανούς κινδύνους τους για την υγεία και το περιβάλλον μας.

Διαπίστωσε ότι παρά το γεγονός ότι τα παραγόμενα νανοϋλικά αποτελούν κοινό μέρος της καθημερινής μας ζωής, η γενική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους είναι χαμηλή.

Ωστόσο, το επίπεδο ευαισθητοποίησης έχει αυξηθεί σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.

Η μελέτη εντόπισε ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια καθιερωμένων και νεότερων εφαρμογών παραδοσιακών και πιο προηγμένων νανοϋλικών , ή γενική αντίληψη κινδύνου για τα νανοϋλικά ήταν ωστόσο χαμηλότερη από ό, τι για άλλες σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι ανησυχίες συσχετίζονται συχνά με την έλλειψη γνώσης ων νανοϋλικών. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα για τα νανοϋλικά τείνουν να ανησυχούν λιγότερο για την ασφάλεια της χρήσης τους σε καθημερινά προϊόντα.

Η βασική σύσταση των ερευνητών , είναι η αύξηση μέτρων ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών για τα νανοϋλικά, συμπεριλαμβανομένων των οφελών και των κινδύνων τους.

Αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της κοινοποίησης των πλεονεκτημάτων και των πτυχών ασφάλειας των νανοϋλικών

Επαγγελματική βιβλιοθήκη

Νανοϋλικά & Καλλυντικά 

Η μελέτη προτείνει επίσης την επέκταση της έρευνας και στις 27 χώρες της ΕΕ. Περιγράφει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα για τον προσδιορισμό του καταλληλότερου τύπου επισήμανσης για προϊόντα που περιέχουν νανοϋλικά και κατά πόσον οι υφιστάμενες απαιτήσεις επισήμανσης θα πρέπει να προσαρμοστούν.

EU Observatory for Nanomaterials: What do EU citizens think about nanomaterials?

Σχετικά θέματα: