Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής

Κατατέθηκε την προηγούμενη βδομάδα το νομοσχέδιο για την ίδρυση του νέου πανεπιστημίου που προβλέπει με τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στο νέο πανεπιστήμιο θα λειτουργούν πέντε Σχολές και 26 Τμήματα (αντί των 42 που έχουν σήμερα αθροιστικά τα δύο ΤΕΙ)
Σε ότι αφορά το Τμήμα Αισθητικής /Κοσμετολογίας συγχωνεύεται στο νέο τμήμα που δημιουργείται αυτό των Βιοϊατρικών Επιστημών
Αντίστοιχα , το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών .
Ειδικότερα , η Σχολή Επιστημών Υγείας θα συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
α) Βιοϊατρικών Επιστημών,
β) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
γ) Εργοθεραπείας,
δ) Μαιευτικής,
ε) Νοσηλευτικής και
ζ) Φυσικοθεραπείας.
Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και θα περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες.
Τι προβλέπεται για τους φοιτητές των δυο ΤΕΙ
Α) Οι φοιτητές, εντάσσονται στα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019.
Β )Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο έχουν εισαχθεί, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται.
Διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.
Με το σχέδιο νόμου ιδρύονται στα Α.Ε.Ι τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στα οποία θα οργανώνονται διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
Τα Κ.Ε.Ε. θα παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και η φοίτηση θα είναι δωρεάν.