Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τι σημαίνει στα αλήθεια υγιής γήρανση ;

Όλοι μας αναφερόμαστε και επιθυμούμε την «υγιή γήρανση», αλλά τι στην πραγματικότητα σημαίνει αυτό ;
Κατά την άποψη της Αμερικανικής Εταιρείας Γηριατρικής (AGS) ,για να κατανοηθεί καλύτερα ο όρος της υγιούς γήρανσης ,θα πρέπει να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των στόχων προσωπικής φροντίδας , των καινοτομιών στην επιστήμη, της εκπαίδευσης αλλά  και της σύγχρονης κοινωνικής ζωής.

“Πρέπει να εργαστούμε για να αντικαταστήσουμε την τρέχουσα πολιτιστική έκφραση “μένουμε νέοι” … με έννοιες φιλικές στην ηλικία όπως αυτές της συμμετοχής, της συμβολής, της διασυνδεσιμότητας, της δραστηριότητας και της βέλτιστης λειτουργίας”.

Όπως αναφέρει η ομάδα εμπειρογνωμόνων της AGS, οι ηλικιωμένοι συχνά ζουν με μια σειρά από ανησυχίες για την υγεία, πράγμα που σημαίνει ότι η «υγιής γήρανση» για ένα σύγχρονο κοινό πρέπει να περιλαμβάνει μια ευρύτερη, ανθρωποκεντρική έννοια της υγείας ως κάτι περισσότερο από την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας .

Η υγιής γήρανση επεκτείνεται πέρα ​​από τις κλινικές υπηρεσίες, περικλείοντας ένα πολύπλοκο και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε/γερνάμε.
Από αυτή την άποψη , οι εμπειρογνώμονες της AGS προβάλλουν διάφορους τομείς προτεραιότητας, όπου οι κοινότητες, τα συστήματα υγείας και οι επαγγελματίες της υγείας,   μπορούν να συνεργαστούν για την ενσωμάτωση υπηρεσιών που προωθούν τη δέσμευση και την ανεξαρτησία για όλους μας καθώς γερνάμε . Αυτά περιλαμβάνουν:
Διεύρυνση των πολιτικών φροντίδας για τους ηλικιωμένους.
Η υγιής γήρανση απαιτεί συντονισμένη ανταπόκριση όχι μόνο για τη φροντίδα, αλλά και για κοινωνικές προτεραιότητες που μπορούν να προωθήσουν την υγεία, την ασφάλεια και την ανεξαρτησία σε φιλικά για ηλικιωμένους περιβάλλοντα .
Για την ομάδα εμπειρογνωμόνων της AGS, αυτό σημαίνει , να συνεργαστούμε σε επίπεδο ολόκληρης της κοινωνίας και όχι μόνο στο τομέα της υγείας προκειμένου να ευθυγραμμίσουμε τα συστήματα υγείας με τις ανάγκες των ηλικιωμένων σε καθημερινό επίπεδο.
Κ
αλύτερη δημόσια και επαγγελματική εκπαίδευση για να καταστεί η υγιής γήρανση αληθινή  προτεραιότητα.
Η φροντίδα που μπορεί να προάγει την υγιή γήρανση στηρίζεται στην εξασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των ηλικιωμένων, θα καταλάβουν και θα αγκαλιάσουν βέλτιστες πρακτικές που θα επικεντρώνονται στη διατήρηση της υγείας μας και της ανεξαρτησίας μας .
Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο πραγματικό σήμερα, δουλεύοντας νωρίς και συχνά για να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα ηλικίας (διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων λόγω αρνητικών και ανακριβών στερεοτύπων σχετικά με την ηλικία).
Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα άτομα και το κοινό να έχουν τις κατάλληλες προσδοκίες για τη γήρανση … και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους σπουδαστές των επαγγελμάτων υγείας με τρόπους που προάγουν το σεβασμό, τη συμπόνια και την αξιοπρέπεια”
Ανάπτυξη της γηριατρικής τεχνογνωσίας .
Ανανεωμένη προσοχή στην κοινωνική και επιστημονική έρευνα που μπορεί να καταστήσει κατανοητή την πραγματική σημασία της υγιούς γήρανσης.
Η συνέργεια της έρευνας για τη γήρανση σε κυτταρικό, ατομικό και κοινωνικό επίπεδο , αποτελεί μία από τις καλύτερες ευκαιρίες για την προώθηση της υγιούς γήρανσης.
“Χρειαζόμαστε επίσης καλύτερα στοιχεία για να κατανοήσουμε τους ορισμούς για τους βιοϊατρικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγιή γήρανση.
Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ υποσχόμενης βασικής έρευνας και της κλινικής εφαρμογής της
“, καταλήγουν οι εμπειρογνώμονες της AGS.

American Geriatrics Society White Paper on Healthy Aging