Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τοξικολογική αξιολόγηση αντηλιακών σε θαλάσσιο πλαγκτόν

Μελέτη επιβεβαιώνει τις επιβλαβείς επιδράσεις των αντηλιακών στο θαλάσσιο περιβάλλον

Τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον απευθείας από το δέρμα των λουόμενων, το οποίο είναι η κύρια πηγή. Επιπλέον, υπάρχει μια έμμεση διαδρομή που περιλαμβάνει τα λύματα από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και την ατμοσφαιρική εναπόθεση.

Τα αντηλιακά σκευάσματα αποτελούνται από μεγάλη ποικιλία συστατικών.
Τα ενεργά συστατικά τους είναι οργανικά και ανόργανα φίλτρα υπεριώδους (UV), το καθένα με διαφορετικές δομές και διαλυτότητες.
Τα περισσότερα χρησιμοποιούμενα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας είναι οργανικά μόρια με συζευγμένες αρωματικές δομές των οποίων η λειτουργία είναι κυρίως να απορροφούν τις ακτίνες UV .

Οργανικά φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας προστίθενται επίσης σε πλαστικά και άλλα υλικά για να τους παρέχουν αντοχή στην έκθεση στο φως .
Επιπλέον, τα αντηλιακά περιέχουν άλλα συστατικά όπως χημικά συντηρητικά, αρώματα και αντιοξειδωτικές ουσίες. Αυτές οι ενώσεις έχουν ανιχνευθεί σε διαφορετικές θάλασσες σε επίπεδα ng/L ”

Η τοξικότητα των αντηλιακών εξαρτάται από τη σύνθεσή τους

Έχουν παρατηρηθεί πολυάριθμες επιδράσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς. Στην πραγματικότητα, ορισμένα φίλτρα UV αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τα θαλάσσια ασπόνδυλα

Τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας όπως το OC, το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) και το μεθοξυκινναμικό αιθυλεξύλιο (EHMC) προκαλούν λεύκανση ορισμένων ειδών κοραλλιών επάγοντας τον κύκλο των ιών που υπάρχουν στις συμβιωτικές ζωοξανθέλλες, μειώνοντας έτσι τη φωτοσυνθετική τους απόδοση.
Επιπλέον, άλλα αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί στα κοράλλια, όπως η πρόκληση έντονου στρες μετά από έκθεση ή μη φυσιολογικό μεταβολισμό λιπαρών οξέων
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλα τα συστατικά που συνθέτουν τα αντηλιακά υπάρχουν στο υδάτινο περιβάλλον μαζί.

Ως εκ τούτου, μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, γεγονός που μπορεί να τροποποιήσει τη συνολική τοξικότητά τους στους ζώντες οργανισμούς.
Επιπλέον, άλλοι ρύποι όπως υδρογονάνθρακες ή φυτοφάρμακα υπάρχουν στο νερό και μπορεί να δρουν συνεργικά με αυτά τα προϊόντα.

Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη , Ισπανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αυξημένη αλατότητα, ακόμη και με μικρή απόκλιση, προήγαγε μεγαλύτερη επίδραση στους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως και στην θερμοκρασία.
Επιπλέον, η ακτινοβολία στη στήλη του νερού δημιουργεί νέα τοξικά υποπροϊόντα και ROS μέσω φωτοοξείδωσης των φίλτρων UV.

Μία από τις επιπτώσεις στους οργανισμούς είναι η βλάβη του DNA λόγω του σχηματισμού ROS. Επίσης έχει βρεθεί ότι αλλάζει μερικές βιοχημικές παραμέτρους και ενζυματικές δραστηριότητες στο πλάσμα του Oncorhynchus mykiss, όπως αυξημένη δραστηριότητα του κυτοχρώματος P450 και αυξημένη υπεροξείδωση λιπιδίων στο Danio Rerio

Σύμφωνα με την μελέτη των Ισπανών, κανένα από τα αντηλιακά που δοκιμάστηκαν δεν μπορεί να θεωρηθεί εντελώς αβλαβές για τα ελεγχόμενα είδη πλαγκτόν , καθώς σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιβλαβείς επιδράσεις μη αραιωμένων εκπλυμάτων 10 g/L τόσο στο φυτοπλαγκτόν όσο και στο ζωοπλαγκτόν.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό παράγοντα αραίωσης των παράκτιων περιβαλλόντων, οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να είναι πολύ περιορισμένες .

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποδηλώνουν τη σημασία της καλύτερης κατανόησης της
τοξικότητας των συστατικών των αντηλιακών τόσο μόνα τους όσο και ως μέρος μειγμάτων.

Ecotoxicological Evaluation of Sunscreens on Marine Plankton