Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το ανθρώπινο χρώμα δέρματος σε κλίμακα ευμαλανίνης

The Eumelanin Human Skin Color Scale

Ομάδα ερευνητών συνεργάστηκε για να αναπτύξει μια πρότυπη ονοματολογία για την περιγραφή του ανθρώπινου χρώματος του δέρματος.

Η ευμελανίνη, -βασικός τύπος μελαίνης - είναι μια μαύρη ή σκούρα καφέ χρωστική που βρίσκεται συνήθως στα σκούρα μαλλιά και μάτια.
Σε αυτή την χρωστική  οφείλεται το σκούρο χρώμα του δέρματος και των τριχών 
Η ποικιλομορφία του χρωματισμού του δέρματος, των μαλλιών και των ματιών στην ανθρώπινη γενεαλογία 

Η ποικιλία στο χρώμα του ανθρώπινου δέρματος είναι ως επί το πλείστον προϊόν φυσικής επιλογής
Η ισχυρότερη υπόθεση για την εξέλιξη του σκούρου χρώματος του δέρματος είναι ότι αυτό παρέχει προστασία έναντι της φωτοαποικοδόμησης του φυλλικού οξέος υπό συνθήκες υψηλής UVR για τα πρώιμα μέλη του γένους Homo.
Ο χρωματισμός του δέρματος, των μαλλιών και των ματιών στους ανθρώπους ποικίλλει και έχει επηρεαστεί από διαφορετικούς συνδυασμούς εξελικτικών δυνάμεων.
 Κυρίως έχει επηρεαστεί έντονα από τη φυσική επιλογή, παγκοσμίως και σε όλη την ανθρώπινη προϊστορία, λόγω της σημασίας της μελανίνης ως φυσικού αντηλιακού σε γυμνό δέρμα.

Βρετανοί ερευνητές ανέπτυξαν μιας κλίμακα 5 σημείων για την περιγραφή του πλήρους φάσματος του ανθρώπινου συστατικού χρώματος δέρματος,
Οι κατηγορίες της κλίμακας (ονοματολογία και τιμές MI) είναι:

 • Eumelanin Low (EML)- <25
 • Eumelanin Intermediate Low (EMIL)- 25-<50
 • Eumelanin Intermediate (EMI)- 50-<75
 • Eumelanin Intermediate High (EMIH)- 75-<100
 • Eumelanin High (EH)- ≥100

Κατα τους ερευνητές , η κλίμακα επιτρέπει την περιγραφή του πλήρους φάσματος της υφής του ανθρώπινου χρώματος του δέρματος με αντικειμενικό, δίκαιο και κατανοητό τρόπο.
Στο μέλλον, αυτή η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη άλλων κλιμάκων που αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες λειτουργικές πτυχές του ανθρώπινου δέρματος, όπως η απόκριση στην υπεριώδη ακτινοβολία.

The Eumelanin Human Skin Colour Scale: A Proof-of-Concept Study
The colours of humanity: the evolution of pigmentation in the human lineage