Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το βάρος αυξάνει τον κίνδυνο της ψωρίασης

Μελέτες έχουν συνδέσει την ψωρίαση και το αυξημένο βάρος του σώματος όμως η αιτιώδης σχέση μεταξύ των δύο είναι ασαφής. Τι προκαλεί τι;
Ή θα μπορούσαν άλλοι υποκείμενοι λόγοι να εξηγήσουν αυτή την σχέση μεταξύ βάρους και ψωρίασης ;

Σύμφωνα με σχετική μελέτη από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Norwegian University of Science and Technology) μπορεί να συμβαίνουν και τα δυο:


Ο υψηλότερος Δείκτης Μάζας Σώματος ( ΔΜΣ ) μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της φλεγμονής του δέρματος, που μπορεί με την σειρά του να επιδεινώσει την ψωρίαση.
Όμως μπορεί επίσης να είναι η ψωρίαση που οδηγεί ένα άτομο που είναι λιγότερο σωματικά ενεργό και κερδίζει έτσι βάρος

Για να διερευνήσουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του ΔΜΣ και της ψωρίασης, οι Νορβηγοί ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που ονομάζεται Mendelian randomization προς τιμή του πατέρα της γενετικής Gregor Mendel .

«Η κατανόησή μας για το πώς τα γονίδια σχετίζονται με την ασθένεια αυξάνεται με ταχύτητα ρεκόρ και σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήσαμε γνωστές γενετικές παραλλαγές ως δείκτες για τον ΔΜΣ και την ψωρίαση».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το υψηλότερο βάρος είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην ψωρίαση. Παρατήρησαν ότι ο μεγαλύτερος ΔΜΣ αύξησε την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου.

Αλλά οι ερευνητές εξακολουθούν να είναι αβέβαιοι για το πόσο υψηλότερο βάρος μπορεί να οδηγήσει σε ψωρίαση.
“Δεν γνωρίζουμε ακόμα αρκετά για τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από αυτή τη σχέση. Ο λιπώδης ιστός είναι ένα όργανο που παράγει ορμόνες και μόρια φλεγμονωδών σηματοδοτών, τα οποία μπορεί να συνεισφέρου
ν,.