Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το βάρος των δερματικών παθήσεων στον παγκόσμιο χάρτη

Οι δερματικές παθήσεις είναι η τέταρτη πιο κοινή αιτία όλων των ανθρώπινων ασθενειών, που πλήττουν σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, ωστόσο το βάρος τους συχνά υποτιμάται.
Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που δημοσιεύτηκε στις 5 Φεβρουαρίου στο British journal of dermatology συγκεντρώνει μελέτες σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να συζητηθεί το βάρος επιλεγμένων δερματικών παθήσεων απο διαφορετικές γωνίες

Το βάρος της ασθένειας (burden of disease), είναι μια ιδέα που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990 από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προκειμένου να καταγράψει το θάνατο και την απώλεια υγείας λόγω ασθενειών, τραυματισμών και παραγόντων κινδύνου για όλες τις περιοχές του κόσμου.
Αυτό βασίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, στην προσαρμοσμένη στην αναπηρία διάρκεια ζωής (DALY).

Ο δείκτης DALYs.(Disability Adjusted Life Years)
 Ένας δείκτης ο οποίος μετρά την επιβάρυνση που δημιουργεί η ασθένεια (burden of disease) στη ζωή του ατόμου. 
 Έτη ζωής διορθωμένα για αναπηρία  Disability-Adjusted Life Years(DALY)
 Ο δείκτης «Έτη ζωής διορθωμένα για αναπηρία» μετρά κάθε έτος υγιούς ζωής που ‘χάνεται’ είτε από θάνατο πριν το προσδόκιμο επιβίωσης ή από ασθένεια. 
Ορισμός υγείας 
 Σύμφωνα  με τον  ορισμό που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,  η υγεία είναι «η κατάσταση πλήρους σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία της ασθένειας»
 Επιδημιολογικοί δείκτες. 
 Οι βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της νοσηρότητας είναι δύο ειδών : δείκτες επιπολασμού και δείκτες επίπτωσης. Οι δείκτες επιπολασμού εκφράζουν τη συχνότητα μίας κατάστασης (συνήθως χρόνια μη θανατηφόρα νοσήματα) σε μία ορισμένη χρονική στιγμή. 
 Οι δείκτες επίπτωσης εκφράζουν τη συχνότητα επέλευσης ενός γεγονότος (συνήθως οξέα νοσήματα μικρής διάρκειας) σε μία χρονική περίοδο

Το DALY συγκεντρώνει τον χρόνο που χάθηκε λόγω του πρόωρου θανάτου και του χρόνου που αφιερώθηκε σε μια περιοριστική κατάσταση υγείας. Κατά συνέπεια, στα DALYs για μια καθορισμένη ασθένεια ή κατάσταση υγείας υπολογίζονται ως το άθροισμα των ετών που χάθηκαν λόγω συγκεκριμένης πρόωρης θνησιμότητας και των ετών που χάθηκαν λόγω αναπηρίας.

Ενώ τα DALYs επιτρέπουν βολικά άμεσες συγκρίσεις μεταξύ ασθενειών και ομάδων ασθενειών, αυτή η προσέγγιση είναι περιορισμένη.
Επομένως, η επιδημιολογική έρευνα και η δημόσια υγεία σχετικά με την επιβάρυνση των ασθενειών συνήθως περιλαμβάνουν όχι μόνο τα DALYs αλλά και τον επιπολασμό , τη συχνότητα των ασθενειών, τη νοσηρότητα (όπως μέτρα ποιότητας ζωής) και τη θνησιμότητα, καθώς και το σχετικό κόστος για τις υπηρεσίες υγείας και τους ασθενείς.

Η ανάλυση που δημοσιεύσει το British journal of dermatology με τον τίτλο “Putting the burden of skin diseases on the global map”,
συγκεντρώνει μελέτες από διεθνείς ομάδες συγγραφέων για να συζητήσουν το βάρος των επιλεγμένων δερματικών παθήσεων από διαφορετικές οπτικές γωνίες, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων Global Burden of Disease ή πραγματοποιώντας συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη συχνότητα και τον επιπολασμό της δερματικής νόσου ή τον αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και το κόστος.

Η ολιστική κατανόηση του βάρους των δερματικών παθήσεων είναι το κλειδί για την ανάπτυξη μιας συντονισμένης και διαρκούς παγκόσμιας ανταπόκρισης στην μείωση του βάρους τους.

Το βάρος των δερματικών παθήσεων περιλαμβάνει τον υψηλό επιπολασμό τους και τη σχετική νοσηρότητα με την πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού κνησμού, για παράδειγμα στην περίπτωση ατοπικής δερματίτιδας και κνίδωσης ή παραμόρφωσης, όπως στη λέπρα.

Οι χρόνιες φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις, για παράδειγμα η ψωρίαση, είναι συχνές και οι νέες θεραπείες, όπως οι βιολογικές, είναι δαπανηρές.
Ο υψηλός επιπολασμός του καρκίνου του δέρματος και το σχετικό κόστος θεραπείας, μπορεί να αποτελέσουν οικονομική απειλή για ορισμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό ενδέχεται να επιδεινωθεί καθώς αυξάνεται το μέσο προσδόκιμο ζωής του παγκόσμιου πληθυσμού

Για πρώτη φορά, μελέτη παρουσιάζει δεδομένα από το σύνολο δεδομένων GBD σχετικά με την ατοπική δερματίτιδα.
Η μελέτη GBD καταγράφει δεδομένα θνησιμότητας και νοσηρότητας ασθενειών για περισσότερες από 350 ασθένειες και τραυματισμούς σε 195 χώρες, ανά ηλικία και φύλο, από το 1990 έως σήμερα, επιτρέποντας συγκρίσεις με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ ηλικιακών ομάδων και μεταξύ παγκόσμιων περιοχών.

Η ακμή είναι μια άλλη πολύ συνηθισμένη φλεγμονώδης δερματοπάθεια που αναφέρεται στην παρούσα ανάλυση.
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν αύξηση του επιπολασμού μεταξύ εφήβων και γυναικών. Βασικές πτυχές του βάρους της ακμής περιλαμβάνουν την υψηλή ορατότητά της, συχνά με σχετικές ουλές, τον ψυχοκοινωνικό αντίκτυπό της και το κόστος θεραπείας.
Τα τοπικά και από του στόματος αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται συνήθως ως θεραπείες και υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τον κίνδυνο αντοχής στα αντιβιοτικά.

Που βρισκόμαστε τώρα ;
Μόνο μια συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση διεθνών εκστρατειών υπεράσπισης, έρευνας και εκπαίδευσης θα διασφαλίσει ότι οι φωνές των ατόμων με δερματικές παθήσεις ακούγονται σε παγκόσμιο επίπεδo”

Σχετικά θέματα