Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το βετιβέρ ως αρωματικό συστατικό

Τελική Γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής της ΕΕ.
Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι, ότι αυτό είναι ασφαλές για χρήση στα καλλυντικά , εφόσον περιέχει 1% άλφα-τοκοφερόλη

Το βετιβέρ είναι εξαιρετικά δημοφιλές έλαιο που χρησιμοποιείται τόσο στην αρωματοθεραπεία όσο και ως συστατικά σε καλλυντικά προϊόντα

Το έλαιο του παράγεται με απόσταξη φρέσκων ή αποξηραμένων ριζών του φυτού Vetiveria (Chrysopogon) zizanioides που προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
Στην συνέχεια το έλαιο αυτό υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία, προκειμένου να ληφθεί ακετυλιωμένο έλαιο . (Vetiver Oil (AVO)
Χρησιμοποιείται σε πολλά καλλυντικά προϊόντα τόσο της μορφής αυτών που παραμένουν στο δέρμα όσο και αυτών που ξεπλένονται.

Το βετιβέρ στις διάφορες μορφές και επεξεργασίες του έχει ενοχοποιηθεί ως ευαισθητοποιητής δέρματος.
Ειδικότερα το ακετυλιωμένο Vetiver Oil (AVO), περιέχει ορισμένα συστατικά που ανήκουν στη χημική ομάδα των αλδεϋδών και των κετονών. που είναι γνωστό ότι αντιδρούν προς βιολογικές οντότητες, όπως το DNA και πρωτεΐνες.

Το ιστορικό της αξιολόγησης
Η Διεθνής Ένωση Αρωματοποιίας (IFRA) ,υπέβαλε το πρώτο φάκελο αξιολόγησης το 2006 και αφορούσε το . οξικό βετιβερύλιο (Vetiveryl acetate)
Σε αυτό το φάκελο , η IFRA ζητούσε από την SCCS να αξιολογήσει το συγκεκριμένο συστατικό σε ότι αφορά το δυναμικό ευαισθητοποιήσής του
Στην γνωμοδότησή της η SCCS αναφέρει στα συμπεράσματα της :
“Η SCCS είναι της γνώμης ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς για την αξιολόγηση της ασφαλούς χρήσης της ουσίας.
Πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εξέταση, απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
• Χαρακτηρισμός της ελεγχόμενης ουσίας. διευκρίνιση σχετικά με την καθαρότητα και τις προσμίξεις ·
• Στοιχεία σχετικά με την ευαισθητοποίηση σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.
Κατάλληλες πληροφορίες για όλα τα σχετικά τοξικολογικά τελικά σημεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ασφαλούς χρήσης της ουσίας όταν χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα. “

Ο δεύτερος φάκελος αξιολόγησης υποβλήθηκε από την IFRA το 2013 και αφορούσε αρχικά και πάλι το οξικό βετιβερύλιο όμως στην συνέχεια αντικαταστάθηκε με Vetiver Oil (AVO) κατόπιν επικαιροποιημένου φακέλου που απέστειλε η IFRA σχετικά με την ουσία, όπως ταυτότητα / ονομασία συγκέντρωσή της στη χρήση διαφορετικών τύπων καλλυντικών προϊόντων.

Ο τρίτος και οριστικός φάκελος αφορούσε αποκλειστικά το Vetiver Oil (AVO) .
Η γνωμοδότηση της SCCS που δημοσιεύτηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019 περιλαμβάνει τα εξής :

α)Με βάση την αξιολόγηση ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μια συντηρητική προσέγγιση, η SCCS θεωρεί ότι η χρήση ακετυλιωμένου ελαίου βετιβερ (AVO) με 1% άλφα-τοκοφερόλη είναι ασφαλές τόσο σε καλλυντικά προϊόντα που μένουν όσο και σε αυτά που ξεπλένονται ή στις συγκεντρώσεις που προτείνεται από την IFRA.

β )Το ακετυλιωμένο ελαιο του βετιβερ (AVO) περιέχει ορισμένα συστατικά που ανήκουν στη χημική ομάδα των αλδεϋδών και των κετονών που είναι γνωστό ότι αντιδρούν προς βιολογικές οντότητες, όπως το DNA και πρωτεΐνες.
Ωστόσο, ο γενικός κίνδυνος για την υγεία τέτοιων είναι πιθανόν αμελητέος στις συγκεντρώσεις που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά προϊόντα.

γ ) Η SCCS έχει σημειώσει ότι το ο Vetiver Oil (AVO) είναι μέτριος ευαισθητοποιητής του δέρματος.
Η τοξικότητα κατά την εισπνοή δεν αξιολογήθηκε στις παρούσες προτάσεις διότι δεν δόθηκαν δεδομένα.
Η εκτίμηση του κινδύνου εισπνοής θα χρειαζόταν εάν το (AVO) προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα ψεκασμού