Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το κλειδί της ομοιόστασης του φραγμού του δέρματος

Έρευνα αποκαλύπτει πως  ένζυμο στην παραγωγή κεραμιδίων  είναι το κλειδί της ομοιόστασης του φραγμού του δέρματος.
Πρωτεομική μέθοδος ανάλυσης μοντέλων ποντικών έδειξε πως ο βασικός ρυθμιστής της ομοιόστασης του φραγμού είναι το επιδερμικό CerS4 -βασικό ένζυμο το οποίο παράγει κεραμίδια μακράς αλυσίδας -.

Η δυσλειτουργία του επιδερμικού φραγμού σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα εξαιρετικά διαδεδομένων φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων.
Ωστόσο, οι μοριακές διεργασίες που οδηγούν στη διατήρηση του είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Investigative Dermatology,
επιστήμονες χρησιμοποιώντας ποσοτική πρωτεομική ανάλυση σε μοντέλα ποντικιού, διερεύνησαν την διατήρηση του επιδερμικού φραγμού ενός νεοσυσταθέντος φραγμού και ενός φραγμού ενηλίκου.

Η νεοσυσταθείσα επιδερμίδα έδειξε μια αξιοσημείωτα διαφορετική ιστολογική εμφάνιση από αυτήν της επιδερμίδας ενήλικου ποντικού υποδηλώνοντας βασικές διαφορές σε αυτά τα μοριακά προγράμματα.
Ο ερευνητές αναγνώρισαν ως βασική διαφορά την διαφορετική έκφραση της πρωτεΐνης του CerS4.

Πρωτεομική

Είναι η μεγάλης κλίμακας μελέτη των πρωτεϊνών, και ιδιαίτερα των δομών και λειτουργιών τους.
Αποτελεί επέκταση της Γονιδιωματικής Ανάλυσης.
Τα Κεραμίδια είναι ειδική κατηγορία λιπιδίων που ανήκουν στα συστατικά της «διακυτταρικής ουσίας», συμμετέχοντας στον προστατευτικό ρόλο του δέρματος και στη ρύθμιση της ενυδάτωσης στο επίπεδο της επιδερμίδας.
Τα κεραμίδια βρίσκονται στο επίκεντρο του μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων και αποτελούνται από μια σφιγγοειδή βάση που συνδέεται με ένα λιπαρό οξύ μακράς αλυσίδας, πολύ μακράς αλυσίδας ή υπερήλικης αλυσίδας (ULC)).
Η κεραμιδική συνθάση (CerS) 3 είναι ένα βασικό ένζυμο για την παραγωγή πρωτεϊνών που συνδέονται με πρωτεΐνες ULC (κεραμίδια EOS) (Jennemann et al., 2012).
Μια άλλη κεραμιδική συνθάση που εκφράζεται στο δέρμα είναι το CerS4, το οποίο παράγει κεραμίδια μακράς αλυσίδας και έχει εμπλακεί στη ρύθμιση της απόπτωσης
Οι γονιδιακές παραλλαγές του CerS4 έχουν συνδεθεί με επίπεδα κυκλοφορίας κορεσμένων λιπαρών οξέων μακράς αλύσου και συγκεντρώσεων σφιγγολιπιδίων
Το επιδερμικό CerS4 αποδείχθηκε προηγουμένως ότι ρυθμίζει την ομοιόσταση των βλαστοκυττάρων των σμηγματογόνων αδένων και των τριχοθυλακίων . Το CerS4 είναι ρυθμισμένο προς τα πάνω στην ατοπική δερματίτιδα παρόλο που η δραστηριότητά του δεν έχει ακόμη συνδεθεί με τη ρύθμιση του φραγμού .

Στην μελέτη μας δείχνουμε ότι η επιδερμική απώλεια του CerS4 διαταράσσει πρώτα τον μεταβολισμό των επιδερμικών λιπιδίων και τη λειτουργία του επιδερμικού φραγμού των ενηλίκων, με αποτέλεσμα τελικά τη χρόνια ασθένεια του φραγμού του δέρματος που χαρακτηρίζεται από ακάνθωση, υπερκεράτωση και συσσώρευση ανοσοκυττάρων.

Η καλύτερη κατανόηση των οδών που διέπουν την ομοιοστατική διατήρηση του φραγμού είναι επομένως απαραίτητη για την τελική θεραπευτική στόχευση των παθομηχανισμών των δερματικών παθήσεων.

Journal of Investigative Dermatology
Murine Epidermal Ceramide Synthase 4 Is a Key Regulator of Skin Barrier Homeostasis