Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το μικροβίωμα του δέρματος παραμένει σταθερό

Μελέτη αποκαλύπτει ότι το μικροβιωμα του υγιούς δέρματος παραμένει αρκετά συνεπές κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου.
Χρονική παραλλαγή του μικροβιώματος του δέρματος του προσώπου

Το μικροβίωμα του ανθρώπινου δέρματος είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένο, ανάλογα με, για παράδειγμα, την τοποθεσία του σώματος, την ηλικία, το φύλο και παράγοντες του τρόπου ζωής.
Η χρονική σταθερότητα του μικροβίου του δέρματος ενός ατόμου – η ανθεκτικότητα και η στιβαρότητα του για μήνες και χρόνια – είναι επίσης ένα εξατομικευμένο χαρακτηριστικό.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Plastic and Reconstr­uctive Surgery, αποκάλυψε ότι το μικροβιωμα του υγιούς δέρματος παρέμεινε αρκετά συνεπές κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν την ποικιλομορφία του μικροβιώματος στα μάγουλα και το μέτωπο .
Αξιολογήθηκαν επίσης χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως ρυτίδες, υπερχρωματισμός, πορφυρίνες, καθώς και βιοφυσικές παράμετροι για τη λειτουργία φραγμού , το pH, την ενυδάτωση και την ελαστικότητα.

Σε όλους του εθελοντές που συμμετείχαν στην μελέτη , η σύνθεση και η ποικιλομορφία του μικροβιώματος του προσώπου ήταν σχετικά σταθερό , παρουσιάζοντας μικρές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου των 2 ετών.
Ωστόσο, σε ορισμένους , η ποικιλομορφία και η σχετική αφθονία συγκεκριμένων βακτηρίων, έδειξαν ουσιαστικές αλλαγές από το ένα έτος στο άλλο – που σχετίζονται κυρίως με αλλαγές στη λειτουργία φραγμού και στις πορφυρίνες.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης , παρακολούθηση των χρονικών αλλαγών στο μικροβίωμα μαζί με τις φαινοτυπικές αλλαγές του δέρματος επιτρέπει μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου του μικροβίου του δέρματος στην υγεία και τις ασθένειες.
Αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι χρήσιμα στο σχεδιασμό μακροχρόνιων δοκιμών παρέμβασης με θεραπείες φροντίδας δέρματος .

Plastic and Reconstr­uctive Surgery
Temporal Variation of the Facial Skin Microbiome: A 2-Year Longitudinal Study in Healthy Adults

Σχετικά θέματα