Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το οκτοκρυλένιο σε αντηλιακά αποικοδομείται σε βενζοφαινονη

Έρευνα αναδεικνύει για πρώτη φορά, την υποβάθμιση του οκτοκρυλενίου σε βενζοφαινόνη
Το οκτοκρυλένιο   ένα οργανικό φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται συχνά σε αντηλιακά και αντιγηραντικες  κρέμες, 
 υποβαθμίζεται σε βενζοφαινόνη, μια ένωση που είναι ύποπτη ότι είναι καρκινογόνος  και προκαλεί και  ενδοκρινική διαταραχή.

Αυτό προκύπτει απο μελέτη ομάδας Γάλλων και Αμερικανών ερευνητών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Chemical Research in Toxicology

Η βενζοφαινόνη σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα τοξικότητας, συμπεριλαμβανομένης της γονοτοξικότητας, της καρκινογένεσης και της ενδοκρινικής διαταραχής. Η ουσία ταξινομείται ως “πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο (Ομάδα 2Β)” από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας .

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δυο συστατικά

  Octocrylene  οκτοκρυλένιο (OC),
 Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα.
 Αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης ασφάλειας από την SCCP το 1994, όπου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Octocrylene δεν ήταν τοξικό, ερεθιστικό ή αλλεργιογόνο .
 Επιπλέον, η SCCP σημείωνε ότι, «δεν διεξήχθη μελέτη καρκινογένεσης».
 Βενζοφαινόνη-3 (οξυβενζόνη)
 Ρυθμίζεται επί του παρόντος ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα σε συγκέντρωση, σε έτοιμη προς χρήση παρασκευή, μέχρι 6%
 Επιπροσθέτως, η βενζοφαινόνη-3 επιτρέπεται σε συγκέντρωση μέχρι 0,5% για να προστατεύσει τη σύνθεση του προϊόντος σε όλα τα άλλα καλλυντικά προϊόντα (παράρτημα VI Κατάλογος φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας που επιτρέπονται στα καλλυντικά προϊόντα).
 Η βενζοφαινόνη-3 έχει υποβληθεί σε διάφορες αξιολογήσεις ασφάλειας . Ειδικότερα, η τελευταία γνώμη της SCCP από το 2008 αναφέρει ότι «η χρήση της βενζοφαινόνης-3 ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας έως και 6% στα καλλυντικά προϊόντα αντηλιακής προστασίας και μέχρι 0,5% σε όλους τους τύπους καλλυντικών προϊόντων για την προστασία του σκευάσματος δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή, εκτός από το αλλεργιογόνο δυναμικό επαφής του ».

Στην παρούσα μελέτη , οι ερευνητές δοκίμασαν περίπου δεκαπέντε αντηλιακά και αντιγηραντικά προϊόντα που αγοράστηκαν στη Γαλλία και στις ΗΠΑ..
Τα ευρήματα τους έδειξαν ότι η αρχική παρουσία της βενζοφαινόνης είναι ελάχιστη . Ωστόσο σταδιακά καθώς το προϊόν παλιώνει μεγαλώνει και η παρουσία της .
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το οκτοκρυλένιο όσο και η βενζοφαινόνη απορροφώνται εύκολα μέσω του δέρματος, οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα προϊόντα με βάση το οκτοκρυλένιο και επομένως μολυσμένα με βενζοφαινόνη, μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την ανθρώπινη υγεία.

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν πράγματι ότι ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης βενζοφαινόνης εξαρτάται περισσότερο από τη σύνθεση του προϊόντος παρά από την αρχική συγκέντρωση οκτοκρυλενίου”, δήλωσαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Chemical Research in Toxicology, March 8, 2021.
Benzophenone Accumulates over Time from the Degradation of Octocrylene in Commercial Sunscreen Products

Σχετικά θέματα