Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το «πρόβλημα» να είσαι όμορφος

Οι άνθρωποι με καλή εμφάνιση δυσκολεύονται να βρουν δευτερεύουσες θέσεις εργασίας λέει η Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας
Ενώ γενικώς η καλή εμφάνιση θεωρείται «προσόν» στην αναζήτηση εργασίας , μια έρευνα από το American Psychological Association δείχνει, πως για χαμηλόμισθες θέσεις απασχόλησης οι εμφανίσιμοι άνθρωποι δεν τυγχάνουν αποδοχής
Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια σειρά πειραμάτων στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 750 πολίτες , συμπεριλαμβανομένων φοιτητών και διευθυντικών στελεχών.
Στους συμμετέχοντες δόθηκαν να συμπληρωθούν μια σειρά ερωτηματολόγια και φωτογραφίες που αποσκοπούσαν στη μέτρηση των αντιλήψεών τους για τους υποψηφίους θέσεων εργασίας.
Τα ευρήματα ήταν εκπληκτικά επειδή, βάσει προηγούμενης έρευνας, η πρόβλεψη θα ήταν ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων επιλέγουν τον ελκυστικό υποψήφιο ανεξάρτητα από την προσφερόμενη θέση .
Στην πράξη δεν συνέβη αυτό για χαμηλόμισθες θέσεις απασχόλησης καθώς οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων λαμβάνουν υπόψη τις υποτιθέμενες προσδοκίες των υποψηφίων υπαλλήλων
“Επειδή οι συμμετέχοντες στην έρευνα πίστευαν , ότι τα ελκυστικά άτομα θα ήθελαν καλύτερα αμειβόμενη θέση απασχόλησης δεν του ς επέλεγαν για δευτερεύουσες και χαμηλόμισθες θέσεις..
American Psychological Association