Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το Ρεζουβάνς on demand

Βιντεοσκοπημένο Σεμινάριο

*Το πρόγραμμα  είναι διαθέσιμο και στην Βιβλιοθήκη Μελών .
Περιέχει ολα τα υλικά   σε μορφή power point και βίντεο  
 

Περιεχόμενα κύκλων

  • Μυϊκό σύστημα
  • Συνδετικός ιστός
  • Εισαγωγή στο ρεζουβανς

Υποστηρικτικά υλικά

Κέντρο Γνώσης

Αρθρογραφία  & Επιστημονικά ευρήματα 

Χάρτες Σώματος

Μυϊκοί Χάρτες
Σημεία πυροδότησης πόνου
-Πρόσβαση σε Εφαρμογή με τρισδιάστατους χάρτες και βίντεο (αγγλόφωνα)

Βιντεοπαρουσιάσεις

Συνοπτική παρουσίαση των συνεδριών

Ξεχωριστές βίντεο παρουσιάσεις εφαρμογής σε περιοχές προσώπου και λαιμού

Πρόσβαση συμμετοχής

Εγγραφή στην Βιβλιοθήκη Εναλλακτικές Θεραπείες & Τεχνικές μάλαξης

Δείτε εδώ