Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το Ρεζουβάνς online

1.Επιμορφωτικό πρόγραμμα *

Έναρξη 16 Νοεμβρίου – Λήξη 31 Δεκεμβρίου

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι παρόμοιο με αυτό της ψηφιακής τάξης “Εναλλακτικές θεραπείες&τεχνικές μάλαξης” .

Η διαφορά είναι ότι ενσωματώνει θεματικές ενότητες που στο κεντρικό πρόγραμμα είναι ανεξάρτητες .

Θεματικές ενότητες
  • Μυϊκό σύστημα 
  • Συνδετικός ιστός
  • Εισαγωγή στο ρεζουβανς
*Το πρόγραμμα  είναι διαθέσιμο και στην Βιβλιοθήκη Μελών .
Περιέχει ολα τα υλικά   σε μορφή power point και βίντεο  όμως η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αυτή της αυτομόρφωσης . Δεν υπάρχει συμμετοχή εκπαιδευτικών ούτε πραγματοποιείται τελικός διαγωνισμός αξιολόγησης και δεν χορηγείται και αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος .
Τέλος δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου μελέτης της ύλη 

2.Υποστηρικτικά υλικά:

Κέντρο Γνώσης

Αρθρογραφία  & Επιστημονικά ευρήματα 

3.Χάρτες Σώματος

Μυϊκοί Χάρτες
Σημεία πυροδότησης πόνου
-Πρόσβαση σε Εφαρμογή με τρισδιάστατους χάρτες και βίντεο (αγγλόφωνα)

4.Βιντεοπαρουσιάσεις

Συνοπτική παρουσίαση των συνεδριών

Ξεχωριστές βίντεο παρουσιάσεις εφαρμογής σε περιοχές προσώπου και λαιμού

Προϋπόθεση πρόσβασης

Εγγραφή στην ομάδα των συνδρομητών μας
Αίτηση εγγραφής ή συμμετοχής στο πρόγραμμα

    Συνδεθείτε μαζί μας

    Δείτε τις προϋποθέσεις