Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το τέλος(;) δοκιμών στα ζώα για την εκτίμηση κινδύνου αλλεργιών απο αρώματα

Στην ετήσια αναθεώρηση του προγράμματος IDEA , η βιομηχανία αρωμάτων επιβεβαίωσε την πρόθεσή της για την εξεύρεση κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για την αξιολόγηση της δραστικότητας των ευαισθητοποιητών δέρματος.
Το πρόγραμμα IDEA (Διεθνής Διάλογος για την Αξιολόγηση των Αλλεργιογόνων ) δημιουργήθηκε το 2013 μέσω μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρωματοποιίας ( IFRA ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προήλθε ως προϊόν συναίνεσης μεταξύ της Κομισσιόν και της Βιομηχανίας αρωμάτων ,κατόπιν της έντονης αντίδρασης της τελευταίας από την Γνώμη της επιστημονικής επιτροπής της Κομισσιον ,σύμφωνα με την οποία, θα έπρεπε να απαγορευτούν τα βασικότερα συστατικά αρωμάτων που συνθέτουν τα πιο γνωστά αρώματα .
Έκτοτε η υπόθεση πέρασε στο πρόγραμμα IDEA….
Στόχος του εν λόγω προγράμματος ,είναι να μειωθεί το χάσμα της γνώσης και της επικοινωνίας μεταξύ της βιομηχανίας αρωμάτων ,της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και μας σειράς καταναλωτικών και επιστημονικών οργανώσεων ως προς τον τρόπο αξιολόγησης κινδύνου αλλεργιών από τα αρώματα .
Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2020 οπότε και θα προκύψουν τα τελικά συμπεράσματα.
Στο ενδιάμεσο ,λειτουργούν διάφορα επιστημονικά εργαστήρια ,ενώ στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικυρώνει την πρόοδο που έχει καταγραφεί .
Μέχρι στιγμής ,καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις ως προς τα κριτήρια για την ποσοτική αξιολόγηση των κινδύνων των αλλεργιογόνων, αλλά παραμένει ανοικτό το θέμα της αναζήτησης εναλλακτικών στα ζώα πειραμάτων για την ποιοτική αξιολόγηση.
Στην τρίτη αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε τον  Δεκέμβριο , του 2015 ,ο πρόεδρος της Διεθνούς ένωσης αρωματοποιίας ,δεσμεύτηκε για την παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης εναλλακτικών στα ζώα πειραμάτων.