Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το Tai chi βοηθά στην αποτροπή της πτώσης

Το tai chi είναι πιο αποτελεσματικό από ότι άλλες πρακτικές στην πρόληψη της πτώσης ηλικιωμένων σύμφωνα με μια κλινική μελέτη

Η πτώση σε ενήλικες πάνω 65 ετών , είναι πιθανή και αυτό συχνά οδηγεί σε σημαντικούς τραυματισμούς ή ακόμα και σε θάνατο.
Πολλά προγράμματα ασκήσεων έχουν επινοηθεί -μεταξύ των οποίων και η αεροβική – με σκοπό να συμβάλλουν στην διατήρηση της ισορροπίας των ηλικιωμένων.

Το Tai chi , μια αρχαία κινεζική παράδοση , στηρίζεται αποκλειστικά στην κίνηση του σώματος.
Οι άνθρωποι που εκτελούν Tai chi αλλάζουν μεταξύ διαφορετικών στάσεων με αργό και εστιασμένο τρόπο, διατηρώντας το σώμα τους σε συνεχή κίνηση και προκαλώντας συχνά την ισορροπία τους.
Ωστόσο η αρχαία αυτή πρακτική -που θεωρείται ιδανική στην διατήρηση της ισορροπίας- περιλαμβάνει περίπλοκους και πολυάριθμους συνδυασμούς ασκήσεων.

Αμερικανοί ερευνητές στο Oregon Health & Science University School of Nursing , ανέπτυξαν μια ειδική μορφή tai chi που επικεντρώνεται σε οκτώ θεμελιώδεις κινήσεις που σχετίζονται περισσότερο με την πρόληψη της πτώσης .

Την νέα αυτή τεχνική την ονόμασαν Tai Ji Quan: Moving for Better Balance.
Στη συνέχεια πειραματίστηκαν με 670 άτομα με μέσο όρο ηλικίας περίπου 78 ετών.

Το γενικό συμπέρασμα ήταν , πως το Tai Ji είναι πιο αποτελεσματικό καθώς οι ασκήσεις του του απαιτούν από τους ανθρώπους να κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ τα παραδοσιακά προγράμματα άσκησης επικεντρώνονται περισσότερο στην κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

JAMA Internal Medicine -Effectiveness of a Therapeutic Tai Ji Quan Intervention vs a Multimodal Exercise Intervention to Prevent Falls Among Older Adults at High Risk of Falling