Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Τρέχουσες μελέτες για την Φωτογήρανση

Δύο πρόσφατες ανασκοπήσεις μελετών προσθέτουν στην βιβλιογραφία για την φωτογήρανση νέα στοιχεία .
Η φωτογήρανση, γνωστή και ως εξωγενής γήρανση, αποτελείται από πρόωρες αλλαγές του δέρματος που οφείλονται σε βλάβες που προκαλούνται από χρόνια έκθεση στον ήλιο.
Κλινικά, η μειωμένη ελαστικότητα του δέρματος με σχηματισμό ρυτίδων είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ωστόσο, οι διαφορές στα χαρακτηριστικά και ο χρόνος παρουσίασης ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον φωτότυπο του δέρματος, την εθνικότητα και το φύλο. 
 Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι η κύρια αιτία της φωτογήρανσης,  αλλά αυτή   η διαδικασία μπορεί να επιδεινωθεί από άλλους παράγοντες  όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, το ορατό / υπέρυθρο φως καθώς και από     ενδοκρινικούς  παράγοντες. 

Η περίληψη της πιο πρόσφατης ανασκόπηση μελετών δημοσιεύτηκε στις 2 Μαρτίου στο journal of cosmetic dermatology ,με τον τίτλο “The impact of ultraviolet radiation on skin photoaging ‐ review of in vitro studies” .
Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να αναθεωρήσει τη βιβλιογραφία που εστιάζεται σε in vitro μελέτες που εξηγούν τους μηχανισμούς της φωτογήρανσης.

Τα ευρήματα έδειξαν τρεις κύριους τρόπους δράσης της ακτινοβολίας UV στα κύτταρα του δέρματος που οδηγούν σε φωτογήρανση:

 Αλλαγές στον μεταβολισμό των κυττάρων, επαγωγή οξειδωτικού στρες λόγω της αλλαγής της ενζυματικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς ,οι  πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε αυτήν την μελέτη θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του σύνθετου και πολυκατευθυντικού μηχανισμού της φωτογήρανσης του δέρματος, ο οποίος θα συμβάλει στην ανάπτυξη έρευνας  για  την αναζήτηση πιθανών καλλυντικών προϊόντων που παρέχουν αποτελεσματική και ασφαλή προστασία από τον ήλιο .

Μια άλλη ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε το 2020 με τον τίτλο “Photoaging: a Review of Current Literature”. εστιάζει στην επιδημιολογία, την παθογένεση, τα κλινικά και παθολογικά χαρακτηριστικά της φωτογήρανσης.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ο κεντρικός παράγοντας της φωτογήρανσης , ωστόσο, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες – συμπεριλαμβανομένης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του ορατού / υπέρυθρου φωτός – παίζουν επίσης βασικό ρόλο.

Επιπλέον, νεότερες έρευνες δείχνουν ότι ο φωτότυπος του δέρματος, η εθνικότητα και το φύλο , μπορούν όλοι να μεσολαβούν διαφορετικά στη διαδικασία της φωτογήρανσης.

Σχετικά θέματα