Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Υπερφασματική ανάλυση μελανιών για τατουάζ

Μέθοδοι βελτίωσης αποτελεσματικότητας αφαίρεσης μόνιμου μακιγιάζ με λειζερ

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο skin research &technology την προηγούμενη βδομάδα , έγινε μια προσπάθεια να προσδιοριστούν τα in vitro φασματικά χαρακτηριστικά επιλεγμένων βαφών που χρησιμοποιούνται σε μόνιμο μακιγιάζ και τατουάζ και να αναλυθούν οι παράμετροι που ελήφθησαν όσον αφορά τη βελτιστοποίηση των θεραπειών με λέιζερ.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει μέθοδος που να εγγυάται την αποτελεσματική, γρήγορη και μη επεμβατική αφαίρεση των βαφών για τατουάζ.
Παρόλα αυτά, οι μέθοδοι λέιζερ θεωρούνται η μέθοδος εκλογής.
Ο μηχανισμός αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας λέιζερ με τον ιστό, που αποτελεί τη βάση για τη χρήση των λέιζερ στην ιατρική, βασίζεται στη θεωρία της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης.
Προσδιορισμός φασματικών παραμέτρων των χρωμοφόρων (υπεύθυνων για την απορρόφηση της ακτινοβολίας λέιζερ) και η κατανομή τους είναι βασικός παράγοντας που καθορίζει τη βέλτιστη πορεία της θεραπείας με λέιζερ.

Η επί του παρόντος χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία για την εκτέλεση θεραπειών με λέιζερ προβλέπει εκ των προτέρων προσδιορισμό του ποιο χρωμοφόρο θα απορροφήσει την ακτινοβολία λέιζερ, ενώ ο τύπος, ο αριθμός και η κατανομή των χρωμοφόρων, και ακόμη περισσότερο τα φασματικά χαρακτηριστικά τους, δεν υπόκεινται σε καμία αντικειμενική μέτρηση.
Ως αποτέλεσμα, μια σειρά από διαδικασίες λέιζερ δεν δείχνουν την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα ή/και οδηγούν στην εμφάνιση παρενεργειών.

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν μια προσπάθεια προσδιορισμού των φασματικών ιδιοτήτων των βαφών για τη μεγιστοποίηση της επίδρασης της απορρόφησης της ακτινοβολίας λέιζερ από τις χρωστικές.

Συμπεράσματα

Η έρευνα που διεξήχθη΄κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
Η μέγιστη ανακλαστικότητα ακτινοβολίας κυμαίνεται από 634 έως 732 nm για τις δοκιμασμένες βαφές.
Οπτικά πολύ παρόμοια χρώματα (π.χ. κόκκινο και σκούρο ροζ) μπορεί να διαφέρουν σημαντικά στο μήκος κύματος για το οποίο συμβαίνει η μέγιστη απορρόφηση της ακτινοβολίας.

Οι λευκές και κίτρινες βαφές χαρακτηρίζονται από την υψηλότερη τιμή ανάκλασης. Αυτό καθορίζει δυσκολίες στην αποβολή τους από το δέρμα με μεθόδους λέιζερ.

Η μαύρη βαφή χαρακτηρίζεται από τον χαμηλότερο συντελεστή ανάκλασης—σχεδόν 40 φορές χαμηλότερο από τη λευκή βαφή.

Η χαμηλή ανάκλαση της μαύρης βαφής έχει ως αποτέλεσμα πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες αφαίρεσης.

Η ομοιογένεια της απορρόφησης ακτινοβολίας μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνων στο ορατό φως.

Η βελτιστοποίηση του μήκους κύματος του οποίου εμφανίζεται η μέγιστη απορρόφηση/αντανάκλαση της ακτινοβολίας μπορεί να μας επιτρέψει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των θεραπειών με λέιζερ για την αφαίρεση μόνιμου μακιγιάζ και τατουάζ.

In vitro hyperspectral analysis of tattoo dyes