Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Υπηρεσίες Αισθητικής & Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Δυο ευρωπαϊκά πρότυπα που εκπονήθηκαν από την επιτροπή πιστοποίησης CEN, φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής υπηρεσιών αισθητικής και στην διάκριση ιατρικών και μη ιατρικών αισθητικών θεραπειών

Το πρότυπο EN 16708 αφορά τις υπηρεσίες κέντρων αισθητικής
Το πρότυπο prEN 16844 αφορά τις ιατρικές αισθητικές εφαρμογές
Το πρότυπο για τα κέντρα αισθητικής αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2018.
Ωστόσο συναντά σοβαρές αντιρρήσεις που εκφράζονται από τον ιατρικό κόσμο ως προς την οριοθέτηση των μη ιατρικών αισθητικών επεμβάσεων .
Αν και σε αυτό το σημείο έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα προόδου, με την συμβολή της CEN ,ανοικτά παραμένουν ακόμα ζητήματα κυρίως ως προς την περιγραφή των προσόντων για συγκεκριμένες αισθητικές εφαρμογές , αλλά και ως προς την προμήθεια συσκευών και προϊόντων που κρίνονται – από την πλευρά των γιατρών – ότι δεν πρέπει να προμηθεύονται τα κέντρα αισθητικής .
Όλα αυτά οδηγούν στην ανησυχία ενδεχόμενης ακύρωσης του πρότυπου για τα σαλόνια αισθητικής.

Η ANEC -Επιτροπή Καταναλωτών σε θέματα πιστοποίησης – με παρέμβασή της , αφού ζητά να μην ακυρωθεί το πρότυπο για τα σαλόνια αισθητικής , προτείνει τα επίμαχα σημεία να ρυθμιστούν ως εξής :
•Τα εκπαιδευτικά προσόντα να περιγράφονται στο πρότυπο με σημείο αναφοράς το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων
•Τα προϊόντα και μηχανήματα να ρυθμιστούν νομοθετικά και έξω από τα πρότυπα

Το γενικό πλαίσιο της συζήτησης για την διαμόρφωση των δυο προτύπων
Υπηρεσίες αισθητικής προσφέρονται από δυο κύριους τομείς:
Τον τομέα των σαλονιών ομορφιάς που απασχολεί θεραπευτές ομορφιάς, (beauty therapists ) από τη μία πλευρά και τον ιατρικό τομέα , που απασχολεί γιατρούς και επαγγελματίες υγείας , από την άλλη.
Οι δυο αυτοί τομείς υιοθετούν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, ιδίως σε θέματα κατάρτισης του προσωπικού , την χρήση του εξοπλισμού ,τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. , το μάρκετινγκ και την διαφήμιση.
Υπάρχει ωστόσο μια βασική διαφορά μεταξύ των δυο τομέων :
Ένας θεραπευτής ομορφιάς είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση μόνο μη ιατρικών πτυχών αισθητικής φροντίδας , ενώ αν απαιτείται ιατρική περίθαλψη, ένας αξιόπιστος θεραπευτής θα συστήσει στον πελάτη του να επισκεφτεί γιατρό .
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τις αισθητικές εφαρμογές
Οι δυο τεχνικές επιτροπές που συστάθηκαν για την εκπόνηση των προτύπων είχαν διαφορετικό σημείο εκκίνησης :
Στην τεχνική επιτροπή TC 409 που επεξεργάστηκε το πρότυπο των κέντρων αισθητικής συμμετείχαν κυρίως επαγγελματίες αισθητικοί.
Στην τεχνική επιτροπή TC 403 που επεξεργάστηκε το πρότυπο για ιατρικές αισθητικές εφαρμογές , συμμετείχαν κυρίως επαγγελματίες της υγείας .
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν διαφορετικές απαιτήσεις για θεωρητικά παρόμοιες θεραπείες .
Η CEN προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη σύγκρουση μεταξύ των δυο επιτροπών και σε ένα βαθμό αυτό φαίνεται ότι επιτεύχθηκε.
Εντούτοις, ανοικτά παραμένουν ακόμα μια σειρά ζητήματα κυρίως ως προς την προμήθεια κέντρων αισθητικής με συσκευές και προϊόντα που θεωρούνται ότι προορίζονται για ιατρική χρήση ,αλλά και στην περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων ανά τομέα εφαρμογής .
Οι αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των δυο προτύπων
Για τους ορισμούς των όρων “micro-needling” και “mesotherapy”
Το ιατρικό πρότυπο prEN 16844 τους χρησιμοποιεί ως ειδικούς ιατρικούς όρους.
Οι γιατροί ορίζουν τη “μεσοθεραπεία” ως ειδικό ενδοφλέβιο ή ενδομυϊκό μέσο χορήγησης ενός φαρμάκου .
Το πρότυπο των σαλονιών αισθητικής EN 16708 φαίνεται να ορίζει την “μεσοθεραπεία” ως συνώνυμο του “micro-needling”.
Για συσκευές οπτικής ακτινοβολίας και χημικά πίλινγκ
-Το ιατρικό πρότυπο απαιτεί η ραδιοσυχνότητα να χρησιμοποιείται μόνο από γιατρούς ενώ το πρότυπο των σαλονιών επιτρέπει τη ραδιοσυχνότητα, αλλά καθορίζει υψηλότερες απαιτήσεις για τα προσόντα του προσωπικού.
– Το πρότυπο των σαλονιών επιτρέπει στους θεραπευτές ομορφιάς να χρησιμοποιούν λέιζερ και IPL των κλάσεων 3b και 4, ενώ το ιατρικό πρότυπο δηλώνει ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με ιατρική επίβλεψη.
– Τέλος και τα δυο πρότυπα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την εφαρμογή χημικών πίλινγκ.
Οι προτάσεις της ANEC
α ) Πρέπει να καθοριστεί ευκρινέστερα το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που παρέχουν τα κέντρα αισθητικής , ώστε να γίνεται σαφέστερη η διάκριση μεταξύ ιατρικών και μη ιατρικών θεραπειών.
β ) Στην περίπτωση που η νομοθεσία δεν αναφέρεται στις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή μιας θεραπείας , τότε τα πρότυπα θα μπορούν τουλάχιστον να δηλώνουν ένα απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων (π.χ. αναφορικά με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων EQF ).
γ ) Το θέμα προμήθειας εξοπλισμού και χημικών προϊόντων, θα μπορούσε να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής των δυο προτύπων και να τεθεί υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γνωμοδοτήσει.
Πηγές:
ANEC position on claim of defective standard Beauty salon services’