Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Υπηρεσίες Κομμωτικής & Νυχιών κατ οίκον

Γνωμοδότηση  του Νομικού Τμήματος  του Υπουργείου Υγείας με τον αν είναι νόμιμο να παρέχεται εργασία κατ οίκον, από κομμωτές και τεχνίτες νυχιών.

Το σκεπτικό της γνωμοδότησης είναι αρκούντως ανατρεπτικό   καθώς τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση οι ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τα δυο αυτά επαγγέλματα και ενδεχομένως όχι μόνο…

Ειδικότερα το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης καταλήγει ως ακολούθως:

«ότι οι ισχύουσες για τα επαγγέλματα των κουρέων, κομμωτών & τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών διατάξεις ρυθμίζουν κυρίως και προέχοντος ζητήματα που αφορούν στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών εντός κουρείων, κομμωτηρίων κ.λ.π, χωρίς όμως να απαγορεύουν την παροχή τούτων, από επαγγελματίες που είναι κάτοχοι αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας, κατ ΄οίκον εφαρμοζομένων αναλόγως, των ισχυόντων για τα καταστήματα υγειονομικών κανόνων».