Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Υποαλλεργικά Καλλυντικά – Ισχυρισμοί & τεκμηρίωση

Οδηγίες για την εφαρμογή κοινών κριτηρίων στους ισχυρισμούς για τις ιδιότητες καλλυντικών προϊόντων …
Τον Ιούλιο του 2019 , πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες οδηγίες κοινών κριτηρίων ισχυρισμών για τις ιδιότητες καλλυντικών προϊόντων

Κριτήρια για ισχυρισμούς υποαλλεργικών καλλυντικών (παράρτημα IV κανονισμός αριθ. 655/2013)

Ο ισχυρισμός “υποαλλεργικό” μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις όπου το καλλυντικό σχεδιάστηκε ειδικά για να ελαχιστοποιεί το αλλεργιογόνο δυναμικό του.

Το υπεύθυνο πρόσωπο θα πρέπει να έχει αποδείξεις που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό και επιβεβαιώνουν ένα πολύ χαμηλό αλλεργιογόνο δυναμικό του προϊόντος μέσω επιστημονικών δεδομένων και αξιόπιστων στατιστικών .

Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς υπό το πρίσμα νέων δεδομένων

Εάν ένα καλλυντικό προϊόν ισχυρίζεται ότι είναι υποαλλεργικό, η παρουσία γνωστών αλλεργιογόνων ή πρόδρομων αλλεργιογόνων ουσιών θα πρέπει να αποφεύγονται εντελώς, ιδίως όσον αφορά τις ουσίες ή τα μείγματα που :

  • Αναγνωρίστηκαν ως ευαισθητοποιητές από την SCCS
  • Εχουν αναγνωριστεί ως ευαισθητοποιητές του δέρματος από άλλες επίσημες επιτροπές αξιολόγησης κινδύνου ·
  • Εμπίπτουν στην ταξινόμηση ευαισθητοποιητών του δέρματος της κατηγορίας 1, υποκατηγορία 1Α ή υποκατηγορία 1Β, στην βάσει νέων κριτηρίων που καθορίζονται από τον Κανονισμό CLP
  • Προσδιορίζονται από την εταιρεία με βάση την αξιολόγηση παραπόνων καταναλωτών
  • Είναι γενικά αναγνωρισμένα ως αλλεργιογόνα στην επιστημονική βιβλιογραφία. ή για τα οποία λείπουν στοιχεία σχετικά με το ευαισθητοποιητικό τους δυναμικό.

Η χρήση του ισχυρισμού “υποαλλεργικό” δεν εγγυάται την πλήρη απουσία κινδύνου αλλεργικής αντίδρασης και το προϊόν δεν πρέπει να δίνει διαφορετική εντύπωση .

Οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν αν οι καταναλωτές, στην αντίστοιχη χώρα, κατανοούν τον ισχυρισμό “υποαλλεργικο”.
Εάν είναι απαραίτητο, περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα πρέπει να διατεθούν.