Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Υποδοχέας της βιταμίνης D προάγει την επιδιόρθωση του DNA

Μελέτη δείχνει ,πως πυρηνικός υποδοχέας της βιτaμίνης D , προάγει την επιδιόρθωση φωτοχημικής βλάβης διευκολύνοντας την σύνθεση νέου DNA.
Υποδοχέας βιταμίνης D (VDR)  
 Ο πυρηνικός υποδοχέας της βιταμίνης D (VDR), είναι  μια δεσμευτική πρωτεΐνη DNA που αλληλεπιδρά άμεσα με τις ρυθμιστικές ακολουθίες κοντά στα γονίδια στόχους και λειτουργεί για να προσλάβει τα ενεργά συγκροτήματα χρωματίνης που συμμετέχουν γενετικά και επιγενετικά στην τροποποίηση της μεταγραφής 
 Ο VDR  ασκεί μια ρυθμιστική επίδραση στην ανοσία. Δεδομένου ότι τα ανοσοκύτταρα είναι τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα κύτταρα του σώματος, οι λειτουργίες της βιταμίνης D επεκτάθηκαν στον έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης και της απόπτωσης.
Tι είναι επιδιόρθωση του DNA;
 Οι προκαρυωτικοί και ευκαρυωτικοί οργανισµοί διαθέτουν διάφορα συστήµατα για την επιδιόρθωση ενδογενών ή εξωγενών αλλοιώσεων του DNA τους πριν σταθεροποιήσουν το γονιδίωµα τους µέσω της αντιγραφής.
Τι είναι επιδιόρθωση εκτομής ;
 Μια στρατηγική είναι η επιδιόρθωση εκτοµής (excision repair) στην οποία ένα τµήµα µε βλάβη αποµακρύνεται και αντικαθίσταται µέσω της σύνθεσης νέου DNA, όπου η άθικτη αλυσίδα λειτουργεί ως εκµαγείο. 

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου στο Journal of Investigative Dermatology με τον τίτλο “facilitating XPC dissociation from damaged DNA” ,διαπιστώνεται πως το VDR είναι απαραίτητο για ταχεία απομάκρυνση φωτοχημικής βλάβης του DNA

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) προκαλεί μια ποικιλία φωτοχημικών αντιδράσεων στο δέρμα και δύο από τις πιο σημαντικές αντιδράσεις είναι η δημιουργία βλάβης στο DNA και η βιοσύνθεση της βιταμίνης D .
Εάν δεν επιδιορθωθούν αυτές οι βλάβες του DNA, μπορούν να οδηγήσουν σε καρκινογόνες μεταλλάξεις, όπως φαίνεται δραματικά στην Μελαγχρωματική ξηροδερμία μια γενετική ασθένεια στην οποία η ελαττωματική επισκευή νουκλεοτιδίων εκτομής, προδιαθέτει σε άτομα να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Η μελέτη περιγράφει τα πειράματα που σχεδιάστηκαν για την επίδραση του υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) στην επιδιόρθωση της βλάβης…

Σχετικά θέματα: