Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φθαλικές Ενώσεις και EDCs

Τέσσερις φθαλικές ενώσεις που έχουν ήδη αναγνωριστεί πολλαπλώς ως ουσίες υψηλής ανησυχίας “οδεύουν” πλέον επισήμως στην λίστα των ύποπτων για ενδοκρινικές διαταραχές συστατικών

Ο ECHA υπέβαλε σύσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει τις καταστάσεις αδειοδότησης (Παράρτημα XIV του REACH) προσθέτοντας τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής τεσσάρων φθαλικών ενώσεων. Μόλις η Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με την τροπολογία, ορισμένες χρήσεις που εξαιρούνταν προηγουμένως θα απαιτούν εξουσιοδότηση.
Οι ενώσεις αυτές αφορούν :

  • DEHP (CAS αριθ. 117-81-7:)
  • DBP (CAS αριθ. 84-74-2:)
  • BBP (CAS αριθ. 85-68-7)
  • DIBP (CAS αριθ. 84-69-5:)

Αυτές οι τέσσερις φθαλικές ενώσεις είχαν ήδη αναγνωριστεί προηγουμένως ως SVHC (2008 και 2009) και στη συνέχεια προστέθηκαν στον κατάλογο αδειοδότησης το 2011 και το 2012 λόγω της ταξινόμησής τους ως τοξικών για την αναπαραγωγή.

Το ιστορικό για τις φθαλικές ενώσεις

Οι φθαλικές ενώσεις -και οι εστέρες τους – είναι σχεδόν πανταχού παρούσες στη σύγχρονη κοινωνία.. Βρίσκονται , μεταξύ άλλων, σε παιχνίδια, συσκευασίες τροφίμων, σωλήνες, αδιάβροχα, επενδύσεις τοίχων, τα λιπαντικά και τα απορρυπαντικά. Βρίσκονται επίσης σε καλλυντικά, όπως βερνίκια νυχιών, σπρέι μαλλιών και σαμπουάν, αν και ορισμένες έχουν απαγορευτεί στην Ευρώπη για την εν λόγω χρήση. Eέρευνες τα ενοχοποιούν ότι έχουν τοξικές συνέπειες πάνω σε ανθρώπους και ζώα. Οι φθαλικές ενώσεις απαγορεύτηκαν να χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά καθώς έχουν ταξινομηθεί ως ουσίες CMR, με βάση την κοινοτική οδηγία 2003/15/EEC από τον Φεβρουάριο του 2003.

Ωστόσο  έρευνα της GreenPeace το 2005 είχε δείξει επίπεδα φθαλικων ενώσεων  σε αρώματα     

Η επιστημονική επιτροπή της Κομισιόν για τα καταναλωτικά προϊόντα SCCS απάντησε ως εξής στα ευρήματα της GreenPeace :
Παρά την ύπαρξη έλλειψη επαρκών τοξικολογικών δεδομένων για ορισμένες από τις φθαλικές ενώσεις που βρέθηκαν στα αρώματα ,με δεδομένο των χαμηλών συγκεντρώσεων που ανιχνεύτηκαν στα εν λόγω αρώματα , δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι αυτά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή”. -Το Φθαλικό διβουτύλιο επίσης , έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την ανάπτυξη του αρσενικού εμβρύου
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ ,οι φθαλικές ενώσεις που περιέχονται σε πλαστικά και καλλυντικά μπορούν να προκαλέσουν πρόωρο τοκετό.

Ακρωνύμια & Ορολογία

Επεξήγηση όρων που αναφέρονται κυρίως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Καλλυντικών Ανοικτή Είσοδος