Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φυσικά καλλυντικά βιντεοσκοπημένο σεμινάριο

Σεμινάριο on demand (σύνολο διάρκειας 50 λεπτών)

Περιεχόμενα

  • Σύνθεση καλλυντικών
  • Αντικατάσταση συστατικών
  • Ετικέτες

Μαθησιακά υλικά:

Η μετάβαση της βιομηχανίας καλλυντικών στην “καθαρή” παραγωγή
Υλικό θεματικών ενοτήτων :
-Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint

-Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης

Το σεμινάριο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος “Φυσικά Καλλυντικά”
Περιλαμβάνει θεματολογία για τα οργανικά , φυσικά συστατικά, κεντρικές αναλύσεις για την πράσινη οικονομία τα πρότυπα των φυσικών καλλυντικών καθώς και καταλόγους συστατικών φυτικής και θαλάσσιας προέλευσης

Προϋποθέσεις πρόσβασης

Εγγραφή για την βιβλιοθήκη της Κοσμητολογίας