Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φυσικά καλλυντικά βιντεοσκοπημένο σεμινάριο

Σεμινάριο on demand (σύνολο διάρκειας 50 λεπτών)

Περιεχόμενα

  • Σύνθεση καλλυντικών
  • Αντικατάσταση συστατικών
  • Ετικέτες

Μαθησιακά υλικά:

Η μετάβαση της βιομηχανίας καλλυντικών στην “καθαρή” παραγωγή
Υλικό θεματικών ενοτήτων :
-Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint

-Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης

Το σεμινάριο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος “Φυσικά Καλλυντικά”
Περιλαμβάνει θεματολογία για τα οργανικά , φυσικά συστατικά, κεντρικές αναλύσεις για την πράσινη οικονομία τα πρότυπα των φυσικών καλλυντικών καθώς και καταλόγους συστατικών φυτικής και θαλάσσιας προέλευσης

Δείτε περισσότερα

Προϋποθέσεις πρόσβασης

Εγγραφή για την βιβλιοθήκη της Κοσμητολογίας