Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φυσικά Καλλυντικά – Νέος Επιμορφωτικός Κύκλος

Πρώτη θεματική ενότητα

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες

Βιοτεχνολογία

 • Εφαρμοσμένη βιοτεχνολογία στα καλλυντικά
 • Γαλάζια Βιοτεχνολογία και καλλυντικά
 • Λευκή Βιοτεχνολογία στα καλλυντικά
 • Συστατικά Καλλυντικών Βιοτεχνολογίας

Κυκλική Οικονομία

 • Η Κυκλική οικονομία στην Ευρώπη
 • Κυκλική οικονομία και “ορθές πρακτικές” από εταιρείες καλλυντικών
 • Ο ρόλος των καταναλωτών στην κυκλική οικονομία

Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • ISO 14001 (πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης).
 • EMAS (Eco-Μanagement and Audit Scheme)
 • Οικολογικό σήμα (Eco Label)
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής

Aesthetics.gr-Organics-Η μετάβαση της βιομηχανίας καλλυντικών στην “καθαρή” παραγωγή

Πρόσβαση μέσω της κεντρικής βιβλιοθήκης Κοσμητολογίας