Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φυτικά εκχυλίσματα κατά της ραδιενέργειας

Μελέτη στο Πανεπιστήμιο Βενετίας, προτείνει την χρήση φυτικών εκχυλισμάτων για προστασία απο την ιονίζουσα ακτινοβολία

Οι αντιοξειδωτικές και αντιβακτηριδιακές δραστηριότητες των αρωματικών φυτών έχουν μελετηθεί εκτενώς και έχουν αποδειχθεί ότι προσφέρουν οφέλη για την υγεία στην πρόληψη και μείωση ασθενειών.

Ωστόσο μόνο λίγες έρευνες σε αρωματικά φυτά, ιδιαίτερα για ραδιοπροστασία, είναι γνωστές.

Η ιονίζουσα ακτινοβολία στο βιολογικό σύστημα παράγει αντιδραστικά είδη οξυγόνου οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κυτταρική καταστροφή στο DNA και στις πρωτεΐνες.

Λόγω της οξειδωτικής βλάβης στο τμήμα του σακχάρου και στα συστατικά της βάσης, οι ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από την ιονίζουσα ακτινοβολία επιτίθενται στο DNA προκαλώντας σπάσιμο μονού (SSBs) και διπλού ΄κλώνου (DSBs).
Τα μη επισκευασμένα ή εσφαλμένα επισκευασμένα DSB προκαλούν χρωμοσωμικές ανωμαλίες, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε μεταλλαξιογένεση, καρκινογένεση και γενετικές διαταραχές.

Tα DSB πιστεύεται ότι είναι ο πιο ευαίσθητος τύπος βλάβης του DNA που προκαλείται από την ακτινοβολία.

Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε διαταραχή στην ομοιόσταση προκαλεί οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να μετριαστεί με τη συμπλήρωση με φυσικά φυτικά αντιοξειδωτικά.

Τα αντιοξειδωτικά έχουν βρεθεί ότι μπορούν να σταματήσουν τη διαδικασία οξείδωσης.
Έχει προταθεί ότι τα ραδιοπροστατευτικά πρέπει να έχουν τόσο αντιοξειδωτικά όσο και ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, δεν προσφέρουν όλα τα αντιοξειδωτικά ραδιοπροστασία.
Οι αντιοξειδωτικές δραστηριότητες των αρωματικών φυτών επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ανάπτυξης, των μεθόδων επεξεργασίας/εκχύλισης και, κυρίως, των αντιοξειδωτικών συστατικών.

Επομένως οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αντιοξειδωτικής ικανότητας και της εκχύλισης παίζουν κρίσιμο ρόλο. Η ακτινοβολία είναι ένας ισχυρός κυτταροτοξικός παράγοντας, όπως όλοι γνωρίζουν.

Antioxidant and Antimicrobial Activities of Aromatic Plants