Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φυτοοιστρογόνα στα καλλυντικά

Προκαταρκτική γνωμοδότηση της SCCS για δυο δημοφιλείς ισοφλαβονες.

Τα φυτοοιστρογόνα είναι ενώσεις φυτικής προέλευσης δομικά παρόμοιες με τη 17β-οιστραδιόλη (στεροειδής ορμόνη που παράγεται κυρίως από τις ωοθήκες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής).
Οι ισοφλαβόνες μπορούν να βρεθούν φυσικά στα όσπρια (σόγια, ρεβίθια, φάβα), σε φρούτα και ξηρούς καρπούς (π.χ. φιστίκια).

Η Genistein (αριθμός CAS: 446-72-0) και η Daidzein (αριθμός CAS: 486-66-8) είναι ισοφλαβόνες, οι οποίες είναι φαινολικές ενώσεις που ταξινομούνται ως φυτοοιστρογόνα.

Σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής περιποίησης, το Genistein και το Daidzein χρησιμοποιούνται ως παράγοντες περιποίησης του δέρματος.
Το Genistein και το Daidzein δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στα παραρτήματα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Καλλυντικών (Αρ. 1223/2009), πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση τους δεν περιορίζεται σε καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Στις αρχές του 2019, καταρτίστηκε από την Επιτροπή ένας κατάλογος προτεραιότητας με 28 πιθανούς ενδοκρινικούς διαταράκτες
Η δημόσια πρόσκληση υποβολής δεδομένων για τις θεωρούμενες ουσίες υψηλότερης προτεραιότητας πραγματοποιήθηκε το 2019.

Το Genistein και το Daidzein συμπεριλήφθηκαν στην αναφερόμενη ομάδα για την οποία πραγματοποιήθηκε η κλήση δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης υποβολής δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία για να αποδείξουν την ασφάλεια των Genistein και Daidzein σε καλλυντικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS) να πραγματοποιήσει αξιολόγηση ασφάλειας για αυτές τις δύο ουσίες λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Η νέα προκαταρκτική γνωμοδότηση της SCCS

Αυτό το μήνα, η SCCS δημοσίευσε την προκαταρκτική της γνώμη σχετικά με τη χρήση του Genistein και του Daidzein σε καλλυντικά προϊόντα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές ιδιότητες των φυτοοιστρογόνων που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα, η SCCS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση της Genistein σε καλλυντικά προϊόντα μέχρι μέγιστη συγκέντρωση 0,007% είναι ασφαλής. Ωστόσο, η SCCS δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει αξιολόγηση κινδύνου για να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης του Daidzein σε καλλυντικά προϊόντα, καθώς οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για τον αποκλεισμό των πιθανών γονιδιοτοξικών επιδράσεων αυτού του συστατικού.

Η προκαταρκτική γνώμη της SCCS είναι ανοιχτή για σχόλια έως τις 14 Μαρτίου 2022.

Κλινικά ευρήματα για την ενδογενή γήρανση

Βιβλιοθήκη “Δέρμα και Αισθητική”