Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φως στο σχήμα και την κίνηση των κυττάρων

Μια  νέα μελέτη  εξηγεί   πώς κινούνται τα κύτταρα και πως διαμορφώνεται το σχήμα τους 
Η δύναμη που κάθε κύτταρο εφαρμόζει στην επιφάνεια κάτω από αυτό – με άλλα λόγια, έλξη – είναι ο κυρίαρχος φυσικός παράγοντας που ελέγχει το σχήμα των κυττάρων και την κίνηση καθώς τα κύτταρα ταξιδεύουν ως ομάδα.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης στο πανεπιστήμιο Wisconsin-Madison , που ενδεχομένως συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών σχημάτων για την επούλωση πληγών.

“Εάν κατανοήσουμε τους βασικούς παράγοντες που προκαλούν τη μετανάστευση των κυττάρων, τότε θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε νέες θεραπείες για να επιταχύνουμε την επούλωση των πληγών”

Όταν κόβουμε το δέρμα μας, ομάδες κυττάρων βυθίζονται μαζικά στην περιοχή για να θεραπεύσουν την πληγή.
Οι περίπλοκοι μηχανισμοί αυτής της συλλογικής κυτταρικής κίνησης – που διευκολύνεται από τις αναδιατάξεις μεταξύ κάθε κυττάρου και των γειτόνων του – αποκρυπτογραφήθηκαν με την παρούσα μελέτη.

Οι ερευνητές γνωρίζουν ότι το σχήμα των κυττάρων παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αναδιατάσσονται και συλλογικά μεταναστεύουν. Για παράδειγμα, τα κυκλικά κύτταρα που συσσωρεύονται σε ένα μόνο στρώμα δεν μπορούν εύκολα να ανταλλάξουν θέσεις με γειτονικά κύτταρα.
Από την άλλη πλευρά, τα κύτταρα που έχουν πιο επιμήκη σχήματα μπορούν εύκολα να μεταναστεύσουν .

“Αυτά τα επιμήκη κύτταρα μπορούν να συσκευαστούν σε άπειρες διαμορφώσεις, γι ‘αυτό είναι πολύ εύκολο να αναδιοργανωθούν. Αυτό διευκολύνει την συλλογική τους κίνηση”

Μέσω πειραμάτων τους , οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η δύναμη που κάθε κύτταρο εφαρμόζει στην επιφάνεια κάτω από αυτό – με άλλα λόγια, έλξη – είναι ο κυρίαρχος φυσικός παράγοντας που ελέγχει το σχήμα των κυττάρων και την κίνηση καθώς τα κύτταρα ταξιδεύουν ως ομάδα.
Οι επιστήμονες λένε , ότι αυτό το απροσδόκητο εύρημα παρέχει μια νέα ερμηνεία των πρόσφατων θεωρητικών μοντέλων.

“Τα καλά νέα είναι ότι τα γενικά φαινόμενα των μοντέλων είναι ακόμα σωστά. Αυτή η ανακάλυψη αλλάζει μόνο την κατανόησή μας για τη θεωρία…
“Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί τελικά για να αναπτύξουμε μια νέα επέμβαση για την επιτάχυνση της επούλωσης των πληγών θα πρέπει να καταλάβουμε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το σχήμα και την κίνηση του κυττάρου .”

Πηγή: University of Wisconsin-Madison
Discovery sheds new light on how cells move