Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φωτοθεραπεία στενής ζώνης UVB

Μελέτη  εστιάζει στην αντιμετώπιση της λεύκης, αποδεικνύοντας μέτρια αποτελεσματικότητα θεραπείας συνδυασμού NB ‐ UVB  με τοπικό κορτικοστεροειδές
Φωτοθεραπεία στενής ζώνης UVB (NB ‐ UVB), είναι η πιο κοινή μορφή φωτοθεραπείας που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων.
Η "στενή ζώνη" αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας, 311 έως 312 nm. 
Η φωτοθεραπεία UVB παλιότερα παρέχεται ως πηγή ευρείας ζώνης (290 έως 320 nm).

Επί του παρόντος, στη λεύκη, η θεραπεία (NB ‐ UVB) είναι η πρώτη επιλογή για τη θεραπεία της νόσου .

Ωστόσο, σε αντίθεση με το έκζεμα και την ψωρίαση όπου μπορούν να επιτευχθούν εξαιρετικά αποτελέσματα (μειώσεις κατά 90% στην περιοχή της ψωρίασης και στον δείκτη σοβαρότητας και στην περιοχή του εκζέματος εντός 8 έως 12 εβδομάδων), τα αποτελέσματα στη λεύκη είναι πολύ λιγότερο ευνοϊκά .

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε την 1 Φεβρουαρίου στο British journal of dermatology με τον τίτλο “Evidence for efficacy of home‐based narrowband ultraviolet B therapy” περιγράφει
τα αποτελέσματα μιας μεγάλης πολυκεντρικής διπλής τυφλής δοκιμής, για τη θεραπεία λεύκης (δοκιμή Hi-Light Vitiligo)
Στην μελέτη συμμετείχαν 517 ασθενείς με ενεργή λεύκη που τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες :
(i) ισχυρή τοπική αλοιφή κορτικοστεροειδών ·
(ii) φορητή συσκευή NB ‐ UVB · και
(iii) συνδυασμός των δύο.
Η παρακολούθηση ήταν διάρκειας 12 μηνών προκειμένου να εκτιμηθεί η διατήρηση του επαναχρωματισμού, κάτι που δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα στο παρελθόν.

Τα κεντρικά συμπεράσματα αυτής της μελέτης ήταν τα ακόλουθα :
Το NB ‐ UVB σε συνδυασμό με ένα ισχυρό τοπικό κορτικοστεροειδές είναι ασφαλές και μέτρια αποτελεσματικό.

Μόνο το 27% των συμμετεχόντων στην ομάδα συνδυασμού έφτασε ει στην επιτυχία της θεραπείας μετά από 9 μήνες θεραπείας.

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν επιπλέον, ότι η διατήρηση του επαναχρωματισμού απαιτεί την προσοχή μας, καθώς σε 12 μήνες παρακολούθησης, το 40% ανέφερε απώλεια ανταπόκρισης στη θεραπεία σε όλες τις ομάδες.
Κατά συνέπεια, η ερευνητική κοινότητα πρέπει να επικεντρωθεί στα θεραπευτικά σχήματα που στοχεύουν στη διατήρηση της αποκτηθείσας μελάγχρωσης.

Σχετικά θεματα :