Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Χορήγηση βοτάνων σε ασθενείς με COVID-19

Διάλογος για πιθανούς κινδύνους και ενδεχόμενα οφέλη
Απάντηση σε σύσταση του ANSES για προσοχή σε πιθανές επικίνδυνες χρήσεις βοτάνων σε ασθενής με κορονοϊό δίνει ένα άρθρο σε ιατρικό περιοδικό

Πρόσφατα , η Γαλλική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Επαγγελματικής Υγείας (ANSES) , προέβει σε συστάσεις για την ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με πιθανές ακατάλληλες και επικίνδυνες χρήσεις βοτάνων σε ασθενείς με COVID-19.

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Journal of Alternative and Complementary Medicine με τον τίτλο “A Comment on the Position of the ANSES” ασκείται μια έμμεση κριτική στον Γαλλικό Οργανισμό, καθώς -σύμφωνα με τους συγγραφείς -υπάρχουν ήδη τεκμηριωμένες μελέτες γιατι ορισμένα βότανα είναι κατάλληλα για ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα .

Οι συντάκτες του άρθρου , υπογραμμίζουν πως γενικά μιλώντας, είναι σημαντικό να αξιολογούνται επαρκώς οι πραγματικοί κίνδυνοι και να μην διογκώνονται ούτε να υπερεκτιμούνται, καθώς τα βότανα μπορεί να προσφέρουν μια σειρά πολύτιμων θεραπευτικών επιλογών.

‘Κατά τη διάρκεια της έκρηξης της κυτοκίνης του COVID-19, θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε αυτο-συνταγογραφούμενη χρήση βοτάνων.
Σε αυτήν τη φλεγμονώδη φάση της νόσου, τα βότανα με δυνητικά ευεργετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν με ασφάλεια ως συμπληρωματικές θεραπείες μόνο στο πλαίσιο αυστηρών και επαρκώς ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών”.

Στην συνέχεια , παραθέτουν μελέτες που έχουν γίνει για συγκεκριμένα βότανα, ενώ προτείνουν να διαμορφωθεί ένας κατάλογος αποτελεσματικών και ασφαλών χρήσεων βοτάνων βασισμένων σε τεκμήρια για ασθενείς με COVID-19.

Συμπερασματικά, όπως προτείνεται από διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, οι συγγραφείς πιστεύουν ότι τα βότανα μπορούν να έχουν ρόλο στην πρόληψη και την πρώιμη συμπωματική θεραπεία ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων και η ορθολογική τους χορήγηση μπορεί επίσης να γίνει συμπληρωματική θεραπεία για τα COVID-19 και μετά-COVID- 19 ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια της νόσου, απαιτείται επίβλεψη για την προσαρμογή συνταγών φυτοθεραπείας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και της ασθένειας, καθώς και για την ελαχιστοποίηση τυχόν κινδύνου ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων μεταξύ βοτάνων και άλλων φαρμάκων.

Συνιστάται περαιτέρω έρευνα σχετικά με το θέμα για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των βοτανικών στο COVID-19.

Journal of Alternative and Complementary Medicine
Cautions and Opportunities for Botanicals in COVID-19 Patients: A Comment on the Position of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety

Σχετικά θέματα: