Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Χρήση Εναλλακτικών θεραπειών στην Μ. Βρετανία

Περισσότεροι ενήλικες χρησιμοποιούν τις συμπληρωματικές / εναλλακτικές θεραπείες(CAM) στην Μ.Βρετανία , αλλά η πρόσβαση δεν είναι ίδια για όλους τους πολίτες…

Η χρήση CAM , όπως ο βελονισμός, το μασάζ, η οστεοπαθητική και η χειροπρακτική θεραπεία, έχει αυξηθεί   κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στο διάστημα της δεκαετίας 2005-2015 σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Κέντρο Ακαδημαϊκής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ.
Από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.862 ερωτηθέντων ηλικίας 15 ετών και άνω, 766 (16%), δήλωσαν ότι είχαν επισκεφτεί   έναν επαγγελματία CAM μέσα στο 2015.
Οι γυναίκες και όσοι ανήκουν σε υψηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες ,είναι οι πιο συχνοί επισκέπτες θεραπευτών CAM σε σύγκριση με άνδρες και όσους ανήκουν σε χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες .

Οι κύριοι λόγοι για τη χρήση μιας CAM , αφορούσαν μυοσκελετικά προβλήματα, ιδιαίτερα πόνο στην πλάτη (38%) και άλλοι μυοσκελετικοί πόνοι (πόνος στον αυχένα, στον ώμο ή γόνατο) (22%).
Η ψυχική υγεία αντιστοιχούσε στο 12% της χρήσης CAM, συμπεριλαμβανομένης της μικρής κατάθλιψης, του άγχους (7%) και προβλημάτων ύπνου, ή κόπωσης (4%).
Σε σχέση με τα ευρήματα της έρευνας αυτής οι επικεφαλής της σχολιάζουν:
“Αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι CAM χρησιμοποιούνται ευρέως από τον γενικό πληθυσμό, ειδικά για μυοσκελετικά προβλήματα και προβλήματα ψυχικής υγείας, με ελαφρά αύξηση χρήσης από το 2005.
Αλλά η πρόσβαση είναι άνιση καθώς το κόστος μια τέτοιας θεραπείας θα πρέπει να πληρωθεί από τον ιδιώτη . Η μεγαλύτερη ενσωμάτωση των
θεραπειών CAM στην πρωτοβάθμια περίθαλψη του NHS ,θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ανισότητα στην πρόσβαση”.