Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Χρήση ορυκτελαίων στα καλλυντικά

Εξαιρετικά εξευγενισμένα ορυκτέλαια δεν είναι επικίνδυνα σύμφωνα με αξιολόγηση του
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου (BfR)

Ωστόσο προσοχή στα προϊόντα χειλιών

Το ορυκτέλαιο-  είναι ένα διαφανές παράγωγο πετρελαίου, χωρίς να έχει χρώμα και μυρωδιά. 
Σύμφωνα με τον τύπο των αλκανίων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του, υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ποικιλιών (παραφίνη, αρωματικά και ναφθένιο), τα οποία είναι ελαφρώς διαφορετικά στη χημική σύνθεση και τις ιδιότητές της.
Το ορυκτέλαιο  περιέχεται σε έναν αριθμό καλλυντικών   προϊόντων , συμπεριλαμβανομένων και   προϊόντων φροντίδας του δέρματος, καθώς και ιατρικές αλοιφές

Τα ορυκτέλαια κατηγορούνται συχνά ως επικίνδυνα για την υγεία και πολλές καταναλωτικές οργανώσεις τα κατατάσσουν χωρίς καμία εξαίρεση στις αρνητικές λίστες καλλυντικών συστατικών.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό καλλυντικών , τα ορυκτέλαια επιτρέπονται στα καλλυντικά κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:
α ) Να είναι γνωστό το πλήρες ιστορικό ραφιναρίσματός τους
β) Το αρχικό υλικό να μην έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο ή το απόσταγμα να δοκιμάστηκε με την μέθοδο (IP346).
Η μέθοδος IP346 είναι μια αρχική δοκιμή για τα ορυκτέλαια που πρόκειται να υποβληθούν σε περαιτέρω στάδια καθαρισμού για μεταγενέστερη χρήση σε καλλυντικά προϊόντα.

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου (BfR), αξιολόγησε τους κινδύνους για την υγεία από την δερματική απορρόφηση ορυκτελαίων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού καλλυντικών και κατέληξε στο συμπέρασμα πως αυτά είναι ασφαλή.

Ωστόσο εκτός από την πιθανή απορρόφηση μέσω του δέρματος, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η στοματική έκθεση, ειδικά για τα προϊόντα φροντίδας των χειλιών, τα οποία μπορούν επίσης να περιέχουν και ορυκτέλαια.

Με την σειρά της , η Cosmetics Europe, η ευρωπαϊκή επαγγελματική ένωση για τη βιομηχανία καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας, έχει συμβουλεύσει τους κατασκευαστές προϊόντων περιποίησης χεριών και χειλιών, να χρησιμοποιούν μόνο εκείνα τα κλάσματα ορυκτελαίων για τα οποία ισχύουν τιμές ADI.
Η δόση των ορυκτελαίων που λαμβάνονται από το στόμα μέσω προϊόντων φροντίδας των χειλιών συμβάλλει σε λιγότερο από 10% της τιμής ADI.

Highly refined mineral oils in cosmetics: Health risks are not to be expected according
to current knowledge

Updated BfR Opinion No. 008/2018 of 27 February 2018* 

Αξιολόγηση συστατικών

Βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας