Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ψευδοοικολογική ταυτότητα προϊόντων διαπιστώνει έρευνα

Έλεγχος ιστοτόπων για «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας»: οι μισοί οικολογικοί ισχυρισμοί είναι αστήρικτοι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στο τέλος Ιανουαρίου τα αποτελέσματα ενός ελέγχου ιστοτόπων («σάρωση»), μιας διαδικασίας που διεξάγεται κάθε χρόνο με στόχο τον εντοπισμό παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ στις διαδικτυακές αγορές.

Φέτος, ο έλεγχος εστίασε στην «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας» (greenwashing), όπως ονομάζεται η πρακτική κάποιων εταιρειών να ισχυρίζονται ότι κάνουν περισσότερα για το περιβάλλον απ’ ό,τι πραγματικά κάνουν.

Ο έλεγχος εξέτασε οικολογικούς ισχυρισμούς δημοσιευμένους στο διαδίκτυο από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, όπως η ένδυση, τα καλλυντικά και ο οικιακός εξοπλισμός.
Διαπιστώθηκε ότι στο 42% των περιπτώσεων οι ισχυρισμοί ήταν υπερβολικοί, ψευδείς ή παραπλανητικοί και θα μπορούσαν ενδεχομένως να χαρακτηριστούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βάσει των κανόνων της ΕΕ.

Τα περιστατικά προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας αυξάνονται διαρκώς καθώς ολοένα περισσότεροι πολίτες προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Φυσικά Καλλυντικά- Νέος κύκλος 

Καλοκαιρινό πρόγραμμα 

Τα Κύρια πορίσματα του ελέγχου :

Μετά από έναν γενικό έλεγχο, η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών εξέτασαν αναλυτικότερα 344 φαινομενικά αμφίβολους ισχυρισμούς και διαπίστωσαν ότι:
Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, ο έμπορος δεν παρείχε επαρκείς πληροφορίες ώστε οι καταναλωτές να κρίνουν την ορθότητα του ισχυρισμού.
Στο 37% των περιπτώσεων, ο ισχυρισμός περιλάμβανε αόριστες και γενικές δηλώσεις, όπως «συνειδητά», «φιλικά προς το περιβάλλον», «βιώσιμα», που είχαν ως στόχο να δημιουργήσουν στους καταναλωτές την αβάσιμη εντύπωση ότι ένα προϊόν δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Επιπλέον, στο 59% των περιπτώσεων, ο έμπορος δεν παρείχε άμεσα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.
Με βάση συνολικές εκτιμήσεις, στις οποίες ελήφθησαν υπόψη διάφοροι παράγοντες, στο 42% των περιπτώσεων οι αρχές είχαν λόγους να πιστεύουν ότι ο ισχυρισμός μπορεί να είναι ψευδής ή παραπλανητικός και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε ενδεχομένως να συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική βάσει της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΟΑΕΠ).

Σχετικά θέματα: