Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο της Δ. Αττικής

Αναβάθμιση ή κατάργηση μέσω της αναβαθμίσεως, των σπουδών Αισθητικής ;
Με ευρεία πλειοψηφία , ψηφίστηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο και τώρα στάλθηκε προς δημοσίευση στο στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Στο νέο πανεπιστήμιο θα υπάρχει και η Σχολή Επιστημών Υγείας , η οποία θα συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
α) Βιοϊατρικών Επιστημών,
β) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
γ) Εργοθεραπείας,
δ) Μαιευτικής,
ε) Νοσηλευτικής και
ζ) Φυσικοθεραπείας.

Το Τμήμα Αισθητικής Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθηνών εντάχθηκε στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.
Στο ίδιο Τμήμα συγχωνεύτηκαν επίσης και τα ακόλουθα τμήματα της παλιάς Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας:
Οπτικής και Οπτομετρίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας και Οδοντικής Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων.
Τμήματα με τελείως διαφορετικά ακαδημαϊκά, αλλά και επαγγελματικά υπόβαθρα αποτελούν πλέον ένα ενιαίο κορμό μέσα σε αυτό το νέο υπερ τμήμα «Βιοϊατρικών Επιστημών»!
Αν αυτό είναι ώθηση προς τα εμπρός για τις παλιές σχολές ή ουσιαστική κατάργησή τους μένει να το δούμε στην πράξη…
Πάντως ο υπουργός Παιδείας έχει δεσμευτεί , ότι οι απόφοιτοι του νέου τμήματος θα έχουν παρόμοια ή και ευρύτερα επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των σημερινών αποφοίτων και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη θεσμοθέτηση κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου που θα αναγράφονται στο πτυχίο. …
Τα Διετή Προγράμματα σπουδών
Σύμφωνα με την τροποποιητική διάταξη που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα λειτουργούν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
Η φοίτηση θα παρέχεται δωρεάν και οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ..
Η φοίτηση θα διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και θα περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος , θα απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, θα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους σπουδών….