Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ψυχεδελικά μανιτάρια για βελτίωση της ψυχικής υγείας

Νέα μελέτη προσδιορίζει ότι μικροδόσεις ψυχεδελικών μανιταριών μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και την ψυχική υγεία

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports στις 30 Ιουνίου 2022,
παρακολούθησε 953 άτομα που έπαιρναν τακτικά μικρές ποσότητες ψιλοκυβίνης
Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτιώσεις στη διάθεση, την ψυχική υγεία και την ψυχοκινητική ικανότητα,

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαχρονική μελέτη αυτού του είδους μέχρι σήμερα για μικροδοσολογία ψιλοκυβίνης
Τα ευρήματά της για βελτιωμένη διάθεση και μειωμένα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και στρες προσθέτουν στην αυξανόμενη συζήτηση σχετικά με τις θεραπευτικές δυνατότητες της μικροδοσολογίας.

Ψιλοκυβίνη (Φαρμακευτική ουσία)
Η ψιλοκυβίνη είναι μια φυσική ψυχοτρόπος ουσία που παράγεται κυρίως από είδη μανιταριών του γένους Psilocybe. Η ψιλοκυβίνη στον ανθρώπινο οργανισμό μετατρέπεται γρήγορα σε ψιλοκίνη, η οποία έχει παρόμοιες ψυχοτρόπες ιδιότητες με το LSD, τη μεσκαλίνη και το DMT

«Τα ευρήματά μας για βελτιώσεις της διάθεσης και της ψυχικής υγείας που σχετίζονται με τη μικροδοσολογία ψιλοκυβίνης, ευθυγραμμίζονται με προηγούμενες μελέτες ψυχεδελικής μικροδοσολογίας και προστίθενται σε αυτά μέσω της χρήσης ενός σχεδίου διαχρονικής μελέτης και μεγάλου δείγματος που μας επέτρεψε να εξετάσουμε τη συνέπεια των επιδράσεων σε ηλικία, φύλο και ψυχική υγεία»

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ,πως παρά την πολλά υποσχόμενη φύση αυτών των ευρημάτων, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα για να εδραιωθεί πιο σταθερά η φύση της σχέσης μεταξύ της μικροδοσολογίας, της διάθεσης και της ψυχικής υγείας, και ο βαθμός στον οποίο αυτές οι επιδράσεις αποδίδονται άμεσα στην ψιλοκυβίνη και όχι στις προσδοκίες των συμμετεχόντων. την ουσία.

«Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο κόστος για την υγεία και την πανταχού παρουσία της κατάθλιψης και του άγχους, καθώς και το μεγάλο ποσοστό ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες θεραπείες, η πιθανότητα για μια άλλη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών απαιτεί ουσιαστική εξέταση».

Provided by University of British Columbia

Psilocybin microdosers demonstrate greater observed improvements in mood and mental health at one month relative to non-microdosing controls