Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ψυχική υγεία και έκζεμα

Έρευνα δείχνει πως η συμμετοχή ασθενών με έκζεμα σε γνωστική συμπεριφορική θεραπεία μέσω διαδικτύου, βελτίωσε σημαντικά τα συμπτώματα της νόσου.

Το κοινό ατοπικό έκζεμα επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής και τη γενική υγεία των πασχόντων.
Σουηδοί επιστήμονες στο Karolinska Institutet αξιολόγησαν τη θεραπεία του με γνωστική συμπεριφορική θεραπεία μέσω διαδικτύου (iCBT).
Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα μετά το iCBT σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου που έλαβε μόνο παραδοσιακή θεραπεία.
Τα αποτελέσματα, ενδέχεται τελικά να καταστήσουν αυτή την μέθοδο σημαντική φροντίδα σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών με σχετικές παθήσεις .

Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία
 Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (cognitive behavioral therapy, CBT), είναι μια ψυχοκοινωνική παρέμβαση   ευρέως χρησιμοποιούμενη , που βασίζεται σε τεκμηριώσεις για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. 
 Με γνώμονα την εμπειρική έρευνα, η CBT  επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών αντιμετώπισης που στοχεύουν στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων και στην αλλαγή των προβληματικών μορφών γνωστικών προσεγγίσεων (π.χ. σκέψεις, πεποιθήσεις και διαθέσεις). 
 Αρχικά σχεδιάστηκε για να θεραπεύει την κατάθλιψη και τώρα χρησιμοποιείται για πολλές καταστάσεις ψυχικής υγείας
 Στο πλαίσιο της θεραπείας, η εστίαση τοποθετείται στον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται ένα γεγονός και πώς το αξιολογεί, και όχι τόσο στο γεγονός το ίδιο. 
 Οι γνωστικές διεργασίες που συμβαίνουν αυτόματα κατά την διάρκεια της αξιολόγησης είναι ο στόχος στη διάρκεια της θεραπείας.

ICBT για μια μεγάλη ομάδα ασθενών
Ερευνητές στο Karolinska Institutet και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska, έχουν μελετήσει το CBT που παρέχεται μέσω Διαδικτύου ως πιθανή θεραπεία του ατοπικού εκζέματος.
Η μελέτη περιελάμβανε 102 ενήλικες από όλη τη Σουηδία με ατοπικό έκζεμα, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δύο μεγάλες ομάδες. Και οι δύο έλαβαν τις ίδιες οδηγίες για την αυτο-φροντίδα με τα υπάρχοντα φάρμακα.
Οι μισοί από τους συμμετέχοντες έλαβαν επίσης iCBT με πρόσβαση σε θεραπευτή μέσω γραπτών μηνυμάτων σε πλατφόρμα ψηφιακής θεραπείας για 12 εβδομάδες.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ,ότι το iCBT παρέχει σαφείς και διαρκείς βελτιώσεις όσον αφορά τα συμπτώματα ΑΕ όπως το αντιληπτό άγχος, η αϋπνία και η κατάθλιψη, παρά το γεγονός ότι η θεραπεία απαιτούσε πολύ λιγότερους πόρους θεραπείας από τη συμβατική ψυχολογική θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο.

Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν :
“Πραγματοποιήσαμε μια πολλά υποσχόμενη πιλοτική μελέτη, που δείχνει το πόσο αποτελεσματική φαίνεται να είναι το CBT που παρέχεται μέσω του Διαδικτύου ενάντια στο ατοπικό έκζεμα .
Το ICBT απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο θεραπείας από το κανονικό σχήμα θεραπείας και έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει πολλούς ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση σε ψυχολόγο.”

Το επόμενο βήμα για τους ερευνητές είναι να μελετήσουν τα αποτελέσματα του iCBT ως διαδικασία αυτοεξυπηρέτησης self-care για ασθενείς με ατοπικό έκζεμα.

Karolinska Institutet
Good results with online CBT for atopic eczema