Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ψωρίαση και φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

Υπάρχουν στοιχεία για πιθανή σχέση μεταξύ της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (IBD) και της ψωρίασης ή της ψωριασικής αρθρίτιδας;

Μία πολύ πρόσφατη μελέτη βρήκε θετική συσχέτιση της IBD (ιδιαίτερα της νόσου του Crohn) τόσο με την ψωρίαση όσο και με την ψωριασική αρθρίτιδα.

Η ψωρίαση, η ψωριασική αρθρίτιδα και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, π.χ. η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα, είναι χρόνιες συστηματικές διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζουν ένα αυξανόμενο ποσοστό ενηλίκων και παιδιών παγκοσμίως. Μελέτες παρατήρησης έχουν προτείνει συσχέτιση μεταξύ της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και της ψωρίασης και αντίστροφα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν και προς ποια κατεύθυνση υπάρχουν αιτιώδεις σχέσεις.

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, ιδιαίτερα της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας, και της ψωρίασης ή της ψωριασικής αρθρίτιδας.

Τα ευρήματα
Τα ευρωπαϊκά δείγματα περιελάμβαναν 12882 περιπτώσεις φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και 5621 περιπτώσεις ψωρίασης. Το ποσοστό των γυναικών κυμαινόταν μεταξύ 48% και 56%. Η γενετικά προβλεπόμενη φλεγμονώδης νόσος του εντέρου συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο ψωρίασης και ψωριασικής αρθρίτιδας . Σε αντίθεση με την ελκώδη κολίτιδα, η υποοντότητα της νόσου του Crohn συσχετίστηκε με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα . Όσον αφορά τις αντίστροφες κατευθύνσεις, δεν βρέθηκαν αξιόλογοι συσχετισμοί.

Συμπεράσματα
Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποστηρίζουν μια αιτιολογική επίδραση μεταξύ της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και της ψωρίασης καθώς και της ψωριασικής αρθρίτιδας, αλλά όχι το αντίστροφο.
Φαίνεται ότι ειδικά η νόσος του Crohn και όχι η ελκώδης κολίτιδα είναι υπεύθυνη για την αιτιολογική επίδραση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και στα δύο αποτελέσματα της ψωρίασης.
Αυτά τα ευρήματα έχουν επιπτώσεις στη διαχείριση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και της ψωρίασης στην κλινική πράξη.

JAMA Dermatol. Association Between Inflammatory Bowel Disease and Both Psoriasis and Psoriatic Arthritis