Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Όρια επαγγελματικής έκθεσης για νανοσωματίδια TiO2

Ο γαλλικός Οργανισμός Τροφίμων, Περιβάλλοντος , Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, (Anses), δημοσίευσε μια έκθεση που προτείνει ως όριο επαγγελματικής έκθεσης στο διοξείδιο του τιτανίου σε μορφή nano (8 ώρες OEL) 0,80 μg / cm3.)
Το διοξείδιο του τιτανίου σε νανομορφή είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα νανοϋλικά, που μπορεί να βρεθεί σε αντηλιακά λόγω της ικανότητας απορρόφησης UV .
 Βρίσκεται επίσης ως πρόσθετο  σε χρωστικές μελανιών μόνιμου μακιγιάζ αλλά  και σε βιομηχανικά προϊόντα όπως χρώματα, πλαστικά, τσιμέντα … έτσι αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή πιθανής έκθεσης στο χώρο εργασίας. 

Το ANSES θεωρει πως η συμμόρφωση με τα όρια που θέτει , θα βοηθήσει στην πρόληψη της φλεγμονής των πνευμόνων, μια επίδραση που έχει παρατηρηθεί σε διαφορετικές συγκεντρώσεις έκθεσης TiO2.
Συνιστά επίσης να μην υπερβαίνει τη συγκέντρωση των 4 μg / cm3 για μια περίοδο 15 λεπτών.
Η συμμόρφωση με αυτήν την τιμή θα πρέπει να διευκολύνει το μέγεθος και τον αριθμό των κορυφών έκθεσης κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

Σε δελτίο τύπου του ο Γαλλικός Οργανισμός αναφέρει μεταξύ άλλων :
Με 17.000 τόνους που παράγονται ή εισάγονται κάθε χρόνο στη Γαλλία, το διοξείδιο του τιτανίου σε νανοσωματίδια ή το TiO2-NP ,είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα νανοϋλικά σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.

Συνεπώς, αποτελεί σημαντική πιθανή πηγή έκθεσης στο χώρο εργασίας. Σύμφωνα με το έργο που επιτελείται για τον γενικό πληθυσμό, το ANSES προτείνει τώρα τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για την ενίσχυση της πρόληψης των κινδύνων για τους εργαζόμενους.
Από τη δεκαετία του 1990, η χρήση του TiO2-NP χρησιμοποιείται σε αντηλιακά προϊόντα
Το διοξείδιο του τιτανίου σε νανοσωματίδια ή σε μορφή TiO2-NP έχει χρησιμοποιηθεί για περίπου τριάντα χρόνια, ιδίως για τις ιδιότητες απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Αρκετά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του TiO2-NP μπορούν να επηρεάσουν την τοξικότητά του: μέγεθος, σχήμα, παρουσία ή απουσία επιφανειακής επικάλυψης ή κρυσταλλικότητας, γεγονός που την καθιστά πολύ περίπλοκη ουσία.
Σε άτομα που εκτίθενται από την αναπνευστική οδό, μπορεί ιδίως να προκαλέσει φλεγμονή των πνευμόνων, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση.
Ένα OEL βασισμένο στην πρόληψη της φλεγμονής των πνευμόνων
Σύμφωνα με την εμπειρογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκε για τον καθορισμό μιας τοξικολογικής τιμής αναφοράς (TRV) για τον γενικό πληθυσμό, το ANSES συνιστά μια οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης VLEP-8h 0,80 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο. Η συμμόρφωση με αυτήν την τιμή βοηθά στην πρόληψη της φλεγμονής των πνευμόνων, η οποία εμφανίζεται στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις έκθεσης.
Επιπλέον, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με τις άμεσες ή βραχυπρόθεσμες επιδράσεις του TiO2-NP ,το ANSES συνιστά να μην υπερβαίνει τη συγκέντρωση 4 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο για μια περίοδο 15 λεπτών . Ο σεβασμός της τήρησγς αυτής της τιμής, περιορίζει το μέγεθος και τον αριθμό των κορυφών έκθεσης κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας.

Dioxyde de titane sous forme nanoparticulaire : recommandation de valeurs limites d’exposition professionnelle

Σχετικά θέματα