Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Ανανεώστε τις γνώσεις σας για την νομοθεσία στα καλλυντικά, σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Επαναλαμβανόμενος κύκλος μελέτης  με την διαδικασία της αυτομόρφωσης

Δωρεάν σε συνδρομητές μας και σε όσους συμμετέχουν σε παράλληλο πρόγραμμα

Στόχοι του προγράμματος
Αναγνώριση των βασικών στοιχείων του Κανονισμού .
Γνωριμία με τους μηχανισμούς της ΕΕ για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών
Κατανόηση των πολιτικών της ΕΕ για τις SVHC ουσίες
Αξιολόγηση των ισχυρισμών για τις ιδιότητες των δραστικών συστατικών

Θεματικές ενότητες

Προσδιορίζοντας τα καλλυντικά προϊόντα

 • Ποια προϊόντα θεωρούνται καλλυντικά
 • Προϊόντα με ασαφές προσδιορισμό ταξινόμησης (border line products)
 • Κοινά κριτήρια ισχυρισμών για τις ιδιότητες των καλλυντικών

Κριτήρια παραγωγής

 • Ορθή παρασκευαστική πρακτική
 • Πιστοποίηση και εναρμονισμένα πρότυπα

Επισήμανση των καλλυντικών

 • Batch number
 • Bar code
 • Γλωσσάριο Επισήμανσης

Κριτήρια Ασφάλειας

 • Μηχανισμοί αξιολόγησης της ασφάλειας των καλλυντικών
 • Νανοϋλικά
 • Ουσίες υψηλής ανησυχίας
 • Πύλες αναζήτησης πληροφοριών για συστατικά καλλυντικών

Βάσεις δεδομένων

Γνωριμία με το ευρετήριο της ΕΕ για τη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα (EUCLEF)
Εγγραφα καθοδήγησης σε μορφή powerpoint
Εισαγωγικό
-Σύνδεση με την θεματική ενότητα “θέματα ασφάλειας /παραρτήματα του κανονισμού