Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Φυσικά Καλλυντικά

Νέος κύκλος 

Η μετάβαση της βιομηχανίας καλλυντικών στην “καθαρή” παραγωγή


Για όλους όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα καλλυντικά προϊόντα και τις νέες τάσεις στην παραγωγή και συσκευασία σύγχρονων προϊόντων

  • Και για όσους δεν θέλουν να δεσμευτούν σε χρονοδιαγράμματα μπορούν να μελετήσουν τα υλικά μεσω της βιβλιοθήκης μελών

Υλικό θεματικών ενοτήτων :
-Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint
-Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης

Natural cosmetics

Οδηγός – Βιολογικά & Φυσικά Καλλυντικά

Θεματικές ενότητες

Α) Εισαγωγή σε βασικές έννοιες

-Κυκλική οικονομία
-Βιοτεχνολογία
-Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Β )Συστατικά Καλλυντικών
-Πρώτες ύλες
-Δραστικά συστατικά αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών αιθέριων ελαίων
-Θαλάσσια συστατικά
Γ ) Προϋποθέσεις παραγωγής
-Κριτήρια παραγωγής φυσικών καλλυντικών (πρότυπα & πιστοποιήσεις)
-Παραγωγή και εμπορία φυσικών καλλυντικών (νομικό πλαίσιο )
Δ) Παραγωγή
-Συνθέσεις καλλυντικών
-Ποιοτικός έλεγχος και συντήρηση
-Πειραματικό μέρος και μελέτες περιπτώσεων

Υλικό θεματικών ενοτήτων :
-Ενημερωτικά βίντεο , εκπαιδευτικό υλικό σε αρχεία pdf, word, excel , powerpoint
-Ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης
Δωρεάν για τα μέλη της ομάδας συνδρομητών μας καθώς και σ ε όσους συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος του προγράμματος -” Αρωματικά -Φαρμακευτικά Φυτά”