Ημερήσια αρχεία: 25 Αυγούστου, 2017

6 άρθρα

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1)Οίκημα : – Να διαθέτει Οικοδομική Άδεια, και να είναι μόνιμης κατασκευής. – Απαγορεύονται κατασκευές από πρόχειρα υλικά (ξύλο, λαμαρίνες κ.λ.π.) – Απαγορεύεται η επικοινωνία […]

Καταστήματα περιποίησης χεριών & ποδιών

Αρμόδια αρχή χορήγησης της άδειας  Ο οικείος Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού (Δήμος /Κοινότητα ) με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας  – […]

Μονάδες αδυνατίσματος & Διαιτολογικές Μονάδες

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (΄Αδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, […]