Ημερήσια αρχεία: 29 Νοεμβρίου 2018

4 άρθρα

Λίστα ενδοκρινικών διαταρακτών για τα καλλυντικά

Κατάλογος προτεραιότητας των δυνητικών ενδοκρινικών διαταρακτών στα καλλυντικά θα δημοσιευθεί στις αρχές του επόμενου έτους σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .Παράλληλα , η ίδια […]

Αναγέννηση τριχών σε τραυματισμένο δέρμα

Η “επιστροφή” του δέρματος σε εμβρυϊκή κατάσταση, μπορεί να αναπτύξει νέους θύλακες τριχών Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες υπέθεταν ότι, ως μέρος της διαδικασίας επούλωσης, οι […]

Δανική μελέτη βρίσκει υψηλά επίπεδα PFAS στα καλλυντικά

Ορισμένες συγκεντρώσεις «υπερβαίνουν» το προσεχές όριο περιορισμού του REACHΗ δανική EPA (Environmental Protection Agency ) εχει βρει υψηλά επίπεδα υπερφθοροαλκυλικών ουσιών (PFAS) σε σχεδόν το […]

Οι ασκήσεις αντοχής επιβραδύνουν την κυτταρική γήρανση

Οι ασκήσεις αντοχής αυξάνουν την δραστηριότητα της τελομεράσης και μακραίνουν το μήκος των τελομερών σύμφωνα με μια νέα μελέτη .Γερμανοί ερευνητές λένε ,πως ασκήσεις αντοχής  […]