Ημερήσια αρχεία: 10 Ιανουαρίου 2019

3 άρθρα

Οξειδωτικές βαφές βλεφαρίδων

Προκαταρκτική γνωμοδότηση για την ρ-φαινυλενοδιαμίνη (CAS 337906-36-2)Απο τον Μάρτιο του 2017 το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Καλλυντικών συμπεριλαμβάνει οξειδωτικές βαφές μαλλιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν […]