Ημερήσια αρχεία: 10 Απριλίου 2020

1 άρθρο

Ενδοκρινικός διαταράκτης η ρεσορκινόλη λέει το Anses

Ο γαλλικός Οργανισμός Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (Anses) , προτείνει την ταυτοποίηση της ρεσορσινόλης ως αποδεδειγμένου ενδοκρινικού διαταράκτη για τον άνθρωπο. Η […]